Vytlačiť stránku

Správa platieb

Ak máte zapnuté manuálne, on-line a/alebo kreditné platby, potom vám môžu prísť vhod nasledujúce tipy pre správu platieb, prácu s výnimkami a vykonávanie refundácií v rámci rozvrhu rezervácií.

Prehľad platieb a ich správa

Stav platby je znázornený ikonami P a +, P (pending) znamená, že platba ešte nebola uhradená, + znamená, že platba bola vykonaná, a rezervácie je tak schválená. Ikona pri kreditnom systéme značí, že bola rezervácia (alebo aspoň čiastočne) uhradná kreditom. Ďalej môžete vidieť ikonu , ktorá znamená, že platba prebieha, a ikonu L, ktorá sa objaví, keď si používateľ vybral, že zaplatí neskôr. Ešte existuje pár ďalších symbolov, ktoré vyjadrujú rôzne chyby, ktoré môžu pri platbe dôjsť, nájdete ich v zozname všetkých stavových kódov.

Prehľad rezervácií

Pokiaľ máte vybranú manuálnu platbu cez bankový prevod, šek alebo kreditnú kartu, budú sa rezervácie v kalendári zobrazovať s ikonou P, čo znamená, že čakajú na schválenie. Akonáhle dostanete platbu alebo skontrolujete informácie o kreditnej karte, musíte rezerváciu ručne schváliť (pozri Správa rezervácií a zákazníkov).

Ak ste v kalendári povolili voľbu eshop, budete mať vo svojom PayPal účte prehľad platieb z eshopu.

Prepísanie stavu platby

Niekedy môže prísť vhod celý proces prijatia platby urobiť manuálne. Ide napríklad o prípady, kedy chcete rezerváciu niekomu darovať zadarmo alebo chcete platbu prijať iným kanálom, a je preto potrebné rezerváciu ručne označiť ako zaplatenú. Pokiaľ máte detaily rezervácie zobrazené ako administrátor, uvidíte tlačidlo Schváliť alebo Vrátiť – tieto tlačidlá môžete použiť pre manuálne schválenie alebo vrátenie stavu platby.

Pop-up okno pre schválenie platby

Obnovenie rezervácií, ktoré už vypršali

Ak používateľ vytvorí rezerváciu, avšak nedokončí proces platby, jeho rezervácia zhruba za 15 minút vyprší a systém ju presunie do koša, aby nezaberala miesto. V koši sú takéto rezervácie označené ikonou T. Ak chcete niektorú zo zmazaných rezervácií obnoviť, prejdite do sekcie Dohľad > Prehľad > Zobraziť kôš, kliknite na ikonu obrázok vpravo pri tejto rezervácii a kliknite na Obnoviť rezerváciu.

Obnovenie vypršanej rezervácie

Pokiaľ používateľovi platba zaberie viac ako 15 minút, a rezervácia je tak uhradená po časovom limite, je rezervácia z koša obnovená automaticky. V takom prípade sa výnimočne môže stať, že si miesto v kalendári zarezervuje iný klient. Ak k tomu dôjde, dostane administrátor e-mail upozorňujúci na to, že je potrebné ručne vyriešiť túto dvojitú rezerváciu.

Refundácia

Ak používate on-line platby a potrebujete niektorú z platieb vrátiť zákazníkovi, je potrebné to urobiť cez PayPal. Akonáhle platbu vrátite cez PayPal, systém s ňou spojenú rezerváciu v kalendári automaticky označí ako refundovanú a presunie ju do koša. Pamätajte ale na to, že ak vy alebo niektorý z vašich používateľov zruší v kalendári rezerváciu, platba nebude cez PayPal vrátená automaticky.

Systém nerobí rozdiely medzi plnými a čiastočnými refundáciami. Rezervácia bude presunutá do koša, aj keď vrátite iba časť platby. Ak to takto nechcete, môžete rezerváciu obnoviť z koša, pozri vyššie.

Ak máte povolený kreditný systém a máte povolené, aby používatelia mohli rušiť svoje rezervácie, budú im pri zrušení rezervácie automaticky vrátené aj kredity.

Prístup k údajom o kreditných kartách

Keď na obrazovke s platbou klient zadá údaje svojej kreditnej karty, ako sa tieto údaje dostanú k vám? Z bezpečnostných dôvodov nie je možné údaje z kreditných kariet posielať e-mailom, k ich čítaniu teda budete musieť ísť cez on-line rozvrh rezervácií. Na uľahčenie celého procesu je možné nastaviť si odosielanie potvrdenia e-mailom pri každej transakcii v sekcii Nastavenia > Spracpvať. Každý z týchto e-mailov obsahuje priamy odkaz na zabezpečený server, ktorý od vás bude vyžadovať prihlásenie prihlasovacím menom a heslom.

Údaje kreditnej karty

Ikona stavu platby pri rezervácii, ku ktorej sú v systéme údaje kreditnej karty, bude na tieto údaje odkazovať: P. Tieto údaje možno čítať len po prihlásení ako administrátor alebo superpoužívateľ. Pre zobrazenie plného čísla kreditnej karty použite odkaz Ukázať – komunikácia prebehne cez šifrované spojenie, cez ktoré je možné údaje kreditných kariet bezpečne prenášať.

Správa kreditov

Stav kreditov jednotlivých používateľov môžete meniť cez Používatelia správa. Ak potrebujete vykonať hromadnú zmenu v dátach všetkých používateľov, môžete funkciou Export exportovať databázu zákazníkov do (čiarkami oddeleného) CSV formátu. Potom môžete vykonať zmeny, súbor uložiť a nakoniec ho znova nahrať cez funkciu Import. Pamätajte, že funkcia Import vie pracovať len so súbormi CSV.

Resetovanie kreditu každý mesiac

V sekcii Nastavenia prístupu môžete nastaviť, aby sa prvý deň v mesiaci kredit používateľov vždy automaticky vynuloval na zvolenú hodnotu.