Vytlačiť stránku

Nastavenie používateľského procesu

Proces rezervácie, tak ako ho vidí používateľ rozvrhu, je plne prispôsobiteľný. Je možné nastaviť, aké informácie musí používateľ pri rezervácii zadať a akými krokmi prejde. Pomocou obmedzení môžete nastaviť správanie rozvrhu a určiť, čo používatelia môžu a nemôžu robiť.

Zber dát o rezerváciách

Údaje pre vytvorenie rezervácie môžete zhromažďovať pomocou štandardných aj prispôsobiteľných polí.

Nastavenie procesu rezervácie

Môžu používatelia vytvárať opakované rezervácie? Vyžadujú rezervácie platbu alebo schválenie? Musia byť nové rezervácie potvrdené? A kým? A čo pripomienky? V systéme je možné podrobne nastaviť každý krok v procese.

Nastavenie obmedzení pre rezervácie

Pomocou obmedzenia môžete riadiť správanie rozvrhu aj používateľov. Je možné tak podrobne nastaviť, kedy a ako bude možné rezervácie vytvárať.

Pridávanie vlastných formulárov

Ak potrebujete zbierať viac údajov ako sa zmestí do štandardných polí, môžete do procesu registrácie či rezervácie pridať vlastný formulár. Formulár môžete použiť aj samostatne, napríklad ako kontaktný formulár na webe.