Vytlačiť stránku

Zber dát o rezerváciách

Údaje pre vytvorenie rezervácie môžete zbierať pomocou štandardných aj prispôsobiteľných polí.

Štandardné polia

Do štandardných polí je možné pri rezervácii ľahko ukladať kontaktné údaje používateľov. Pri každom poli je vyznačené, či je povinné, voliteľné alebo či sa naň systém nemá používateľa vôbec pýtať. Do polí s hviezdičkou (*) sa zbierajú dáta aj pri registrácii a ich hodnoty sa použijú ako predvolené hodnoty pri zadávaní rezervácie.

Štandardné polia

Pokiaľ použijete dodatočné polia pre zber ďalších údajov pri registrácii (je možné nastaviť v Nastavenia prístupu), budete môcť tieto polia použiť aj v dialógu pre vytvorenie rezervácie.

Pole pre registráciu

Ak sa e-mailová adresa používa ako prihlasovacie meno, nebude už pole s e-mailom v zozname štandardných polí, pretože e-mail nie je potrebné znovu zadávať. Ak sa navyše používatelia musia pre vytvorenie rezervácie registrovať, potom sú ich rezervácie spojené s ich prihlasovacím menom.

Prispôsobiteľné polia

Okrem štandardných polí a dvoch dodatočných textových polí pre registráciu môžete použiť ešte dve ďalšie prispôsobiteľné polia. Je možné do nich ukladať ďalšie textové údaje, ale môžete pomocou nich tiež používateľom umožniť vybrať si z rôznych dodatočných služieb v rámci rezervácie. Cena rezervácie sa môže vypočítavať podľa obsahu týchto polí.

Vlastné polia

V príklade nižšie je prispôsobiteľné pole použité pre zadanie počtu servírovaných obedov pri objednávaní konferenčnej miestnosti pre workshop.

Príklad vlastného poľa

Systém je možné tiež nastaviť tak, aby sa prispôsobiteľné polia používali pre promo akcie (pozri Nastavenia zliav a promo akcií) a výberové zoznamy (pozri Nastavenia obmedzení rezervácií a Zobrazenie cien). V takom prípade do nich už nebude možné ukladať vlastné informácie.

Ak potrebujete ukladať viac informácií ako sa zmestí do štandardných a prispôsobiteľných polí, môžete využiť pripojené formuláre. Do formulárov je možné ukladať ďalšie údaje a je možné ich pripojiť k procesu registrácie aj rezervácie. Viac informácií nájdete v časti Pridávanie vlastných formulárov.

Pole pre dohľad

Pole pre dohľad je možné nastaviť na stránke Nastavenia prístupu a je možné ho použiť na ukladanie informácií o konkrétnych používateľoch. Môže tam byť napríklad číslo člena, ktoré si používatelia nemôžu sami upravovať. Upravovať ho môžu iba administrátori a superpoužívatelia. Môžete ho používateľom buď skryť, alebo zobraziť, podľa toho, ako ho použijete. Pokiaľ ho zobrazíte, bude sa zobrazovať ako súčasť dialógov pre registráciu i rezerváciu a ako súčasť rezervácií.

Pole pre dohľad

Pre zadanie dát (alebo ich úpravu) do polí pre dohľad jednotlivých používateľov prejdite do Používateľ správa a kliknite na ikonu vpravo od údajov používateľa.

Ak potrebujete zadávať viac dát ako umožňuje pole pre dohľad, môžete pridať vlastný formulár a nastaviť, aby bol viditeľný len pre administrátorov a superpoužívateľa.
Pole pre dohľad môžete tiež využiť pre poskytnutie permanentnej zľavy konkrétnemu zákazníkovi.