Vytlačiť stránku

Nastavenie zliav a promo akcií

Je niekoľko spôsobov, ako poskytovať zľavy a vykonávať promo akcie. Od jednorazových zliav pre jednotlivých klientov až po prijímanie kupónov ako súčasť promo kampane. Pomocou pravidiel oceňovania je možné implementovať širokú škálu zliav závislých na čase, napríklad víkendové zľavy alebo zľavy pre určité obdobia. Účinný spôsob, ako zlepšiť vernosť zákazníkov, je tiež predaj zľavnených balíčkov kreditov.

Zľavy pre jednotlivých klientov

Jednotlivým klientom môžete v podstate ponúknuť jeden z dvoch typov zliav: jednorazová zľava alebo permanentná zľava. Jednorazová zľava funguje pre on-line platby aj pre platby kreditom, ale permanentné zľavy fungujú iba pre on-line platby. Jednorazové zľavy môžete tiež klientom ponúknuť ako formu refundácie.

Poskytnutie jednorazovej zľavy

Aby ste mohli ponúknuť jednorazovú zľavu, je potrebné mať aktivovaný kreditný systém. To je možné vykonať v „Nastavenia platieb“. Viac informácií nájdete v sekcii o kreditnom systéme.
 1. V Ovládacom paneli kliknite na pravej strane v sekcii „Používatelia“ na Používateľ správa
 2. Nájdite požadovaného používateľa, buď vybraním zo zoznamu alebo pomocou funkcie pre vyhľadávanie, a kliknite na ikonu Ikona Upraviť „upraviť“ vpravo od údajov používateľa
 3. Zľavu pripočítajte k hodnote, ktorá je v poli pre stav kreditu. Zľava je uvedená v rovnakých jednotkách ako existujúci kredit, tj. v lokálnej mene alebo ako počet kreditov Jednorazová zľava Ak napríklad chcete klientovi s aktuálnym stavom kreditu 10 eur poskytnúť zľavu vo výške 5 eur, zmeňte hodnotu v poli pre kredit z 10 eur na 15 eur (= aktuálny kredit 10 eur + zľava 5 eur). Analogicky, ak klienti platia v kreditoch a chcete niekomu dať 2 kredity za zmeškanú vyučovaciu hodinu, stačí túto hodnotu jednoducho pripočítať k existujúcemu stavu kreditov, napr. súčasný stav 8 kreditov + refundácia 2 kredity = 10 kreditov
 4. Kliknite na Zmeniť Používateľ

Poskytnutie permanentnej zľavy

 1. Aby ste mohli niektorým klientom poskytnúť permanentnú zľavu, musíte najprv pridať do používateľských profilov pole pre dohľad. V Ovládacom paneli kliknite na pravej strane v sekcii „Používatelia“ na Nastavenia prístupu
 2. Nájdite časť Chcete použiť pole pre dohľad (supervíziu)? a zmeňte nastavenie z „N/A“ na „Skryté“ alebo „Viditeľné“. Potom pole pomenujte, napríklad Permanentná zľava. Ak nastavíte „Viditeľné“, bude sa pole používateľom zobrazovať, ale nebudú mať možnosť ho meniť Pole pre dohľad
 3. Kliknite na Uložiť zmeny. Dostanete sa späť na Ovládací panel
 4. V Ovládacom paneli kliknite na pravej strane v sekcii „Používatelia“ na Používateľ správa
 5. Nájdite požadovaného používateľa, buď vybraním zo zoznamu alebo pomocou funkcie pre vyhľadávanie, a kliknite na ikonu Ikona Upraviť „upraviť“ vpravo od údajov používateľa
 6. Prejdite na pole pre dohľad, nájdete ho pod menom, ktoré ste mu dali v kroku 2
 7. Zadajte –x%, kde x je zľava v percentách. Upozorňujeme, že zľava sa v tomto prípade odpočíta len na obrazovke pre uskutočnenie platby; pokiaľ používateľ rezerváciu zaplatí kreditom, zľava sa neuplatní Permanentná zľava

Zľavnené balíčky kreditov

Účinný spôsob, ako zlepšiť vernosť zákazníkov, je predaj zľavnených balíčkov kreditov. Stačí v obchode vystaviť aspoň jeden taký balíček. Buď môžete jednoducho upraviť súčasné ceny, alebo môžete do obchodu pridať jeden alebo viacero ďalších produktov.

Ako pridať do obchodu nový zľavnený balík kreditov

 1. Za predpokladu, že máte už v obchode vytvorené nejaké položky pre ktorýkoľvek z rozvrhov, prejdite do Ovládacieho panelu a v sekcii Aplikácie vyberte možnosť Nastavenia e-shopu. Tým sa dostanete na stránku Nastavenia e-shopu
 2. Kliknite na Nový výrobok a vyplňte zobrazený formulár. Predpokladajme napríklad, že chcete vytvoriť balík 10 kreditov „9+1“. Každý kredit stojí samostatne 10 eur, ale celý balík má stáť 90 eur. V takom prípade zadajte do poľa pre cenu 90,00 a do poľa pre hodnotu kreditu zadajte 10 Zľavnený balíček kreditov
 3. Kliknite na Vytvorte Produkt

Zľavy závislé na čase

Pomocou pravidiel oceňovania je možné implementovať širokú škálu zliav závislých na čase, napríklad víkendovú zľavu alebo zľavu pre určité obdobie. Nastavenie zliav závislých na čase je úplne rovnaké ako používanie pravidiel oceňovania pre vypočítavané ceny. Na príklade nižšie vidíte, ako použiť pravidlá oceňovania pre implementáciu víkendovej zľavy či prirážky.

Príklad: Nastavenie víkendové zľavy alebo prirážky

Predpokladajme, že máte k dispozícii 3 miestnosti, ktoré je možné využiť pre rokovania, svadby, oslavy atď. Od pondelka do piatku je možné prenajať si miestnosť 1 za 150 eur/hod, zatiaľ čo miestnosť 2 a 3 stojí 100 eur/hod. Cez víkend sa však cena miestnosti zdvihne na 200 eur/hod, zatiaľ čo cena miestností 2 a 3 je zlacnená o 10 %. Implementácia takéhoto plánu oceňovania vyžaduje štyri pravidlá oceňovania, ako je zobrazené nižšie.

Zľava závislá na čase

Promo kupóny

Kupóny (alebo vouchery) môžu predstavovať efektívny spôsob poskytovania zliav v rámci on-line a/alebo off-line reklamnej kampane. Systém SuperSaaS je možné ľahko nastaviť tak, aby počas procesu rezervácie dokázal prijímať kupóny. Systém automaticky kontroluje, či je zvýhodnená ponuka platná pre konkrétnu rezerváciu, a zaznamenáva použitia jednotlivých kódov. V SuperSaaS môžete taktiež vygenerovať dávku kupónov (na jedno použitie), ktoré je potom možné použiť napríklad pre weby s dennými zvýhodnenými akciami ako je Groupon alebo LivingSocial.

Nastavenie promo akcie

 1. Aby ste mohli pracovať s promo akciami, musíte najprv pridať polia do dialógu pre novú rezerváciu, kam sa bude kód kupónu („promo kód“) ukladať. Na stránke Nastavenia požadovaného rozvrhu kliknite na kartu Spracovať
 2. V sekcii Aké informácie by mal používateľ zadávať do rezervácie? kliknite na prvý z dvoch odkazov Upraviť napravo od poľa Dalšie textové pole Dalšie textové pole
 3. Na obrazovke „Editovať voliteľné pole“ vykonajte nasledujúce zmeny:

  • Do poľa „Názov pridaného poľa“ zadajte niečo ako Kód kupónu
  • Vyberte Voliteľné. Pokiaľ má byť zadanie kódu kupónu povinné pre vytvorenie rezervácie, vyberte Povinné
  • Označte Toto pole obsahuje kód kupónu
  • V sekcii „Typ prvku“ vyberte Textové pole (jeden riadok)
  • Kliknite na Uložiť zmeny. Tým sa vrátite na stránku Nastavenia
  Editovať voliteľné pole
 4. Na stránke Konfigurácia na karte Prehľad kliknite na odkaz Nastavenia promo akcie vedľa poľa Cena. Tento odkaz je viditeľný len ak rozvrh obsahuje pole pre kupón
 5. Na stránke „Promo akcie – vouchery“ pridajte novú promo akciu/kupón kliknutím na tlačidlo Nová promo akcia
 1. V pop-up okne, ktoré sa objaví, zadajte kód kupónu, ktorý chcete pre túto promo akciu použiť. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu čísel, písmen a medzier. V kóde sa nerozlišujú veľké a malé písmená
 2. Ostatné polia pop-up okná sú voliteľné. Do poľa Popis môžete napísať poznámku pre seba, klienti ju neuvidia. Tiež tu môžete použiť „magické slovo“, ktoré obmedzí, na čo bude možné kupón použiť (pozri nižšie).
Pop-up okno Nová Promo akcia

Ak chcete, aby promo akcia platila iba pre konkrétny rozvrh, zdroj, predmet alebo službu, zadajte do poľa Popis magické slovo $limit xxx. Promo akcia potom bude platiť, len keď sa v názve rozvrhu alebo v názve zdroja, služby, slotu alebo v umiestnení slotu (podľa typu rozvrhu) objaví „xxx“. V zdrojovom rozvrhu môžete magické slovo použiť aj k obmedzeniu promo akcie len pre konkrétnu voľbu z výberu dĺžky (ak je to povolené). Ak používate výber dĺžky a v možnostiach používate hranaté zátvorky, použije sa klauzula $limit iba pre hodnotu v zátvorkách.

Viac slov za sebou je možné špecifikovať nahradením medzier za podčiarknutia. Ak napríklad chcete, aby promo akcia platila iba pre „Úvodný kurz“, použite $limit Úvodný_kurz (rozlišujú sa veľké a malé písmená). Pri jednej promo akcii môžete použiť aj viac klauzúl $limit – napríklad pre obmedzenie názvu slotu aj jeho umiestnenie.

 1. Pole Platné od/do je možné použiť pre definovanie platnosti kupónov. Kupóny je možné použiť len pre rezervácie vytvorené v tomto rozmedzí dátumov. Rezervácie samotné však môžu byť mimo toto rozmedzie dátumov. Rozmedzie dátumov rezervácií je možné obmedziť tiež, stačí vyplniť iné dve polia nižšie nazvané ako Môže byť použité iba pre rezervácie medzi. Môžete tak napríklad vytvoriť kupón, ktorý je platný iba pre akciu v určitý deň

  Okrem dňa môže pole pre dátum obsahovať aj čas. Platnosť či použitie kupónu je teda možné obmedziť na určité časové okno. Ak napríklad do polí Platné od/do zadáte 23.1.2019 09:00 a 23.1.2019 18:00, bude vytvorený kupón, ktorý je možné použiť iba v pracovnej dobe 23. januára, 2019. Ďalej tiež, ak zadáte do oboch polí čas, vytvoríte tak kupón, ktorý je platný každý deň v určitom časovom okne. Môžete tak vytvoriť napríklad kupón typu „Happy Hour“

  Ak nechcete, aby systém niektorý z limitov overoval, nechajte jeho pole jednoducho prázdne. Ak napríklad vynecháte pole Platné od/do, bude promo akcia platná stále – na dobu použitia kupónu sa nebudú vzťahovať žiadne obmedzenia

 2. Možnosti v sekcii „Použiteľné“ slúžia pre určenie ako je možné kupón použiť. Na prvom riadku môžete definovať, ako často je možné kupón použiť – neobmedzene, raz, alebo xkrát. Medzi kupónmi použiteľnými „raz“ a „1krát“ je nepatrný rozdiel. Kupón použiteľný „raz“ je možné totiž použiť na opakujúce sa rezervácie, a je možné ho teda použiť pre niekoľko dátumov naraz (za predpokladu, že máte povolené opakujúce sa rezervácie). Ak je však použiteľnosť kupónu nastavená na „1krát“, systém nepovolí použitie kupónu viac ako 1-krát, vrátane opakovania. Kupón označený ako „1krát“ sa teda v rámci opakujúcej sa rezervácie vzťahuje iba na prvú rezerváciu

  V ďalších označovacích poliach je možné použitie kupónov ďalej obmedziť. Prvá možnosť obmedzí použitie kupónu na jedno použitie pre každého používateľa. Druhá možnosť obmedzí použitie kupónu iba na nových používateľov a ich prvú rezerváciu. Posledná možnosť slúži pre vytváranie kupónov, ktoré môžu používať iba superpoužívatelia a administrátori.

  Ako už bolo uvedené v kroku 8, dve polia označené ako Môže byť použité iba pre rezervácie medzi obmedzia použitie kupónu iba na rezervácie medzi určitými dátumami / v určitom časovom okne

  Nakoniec sú tu tiež označovacie polia s menami dní v týždni. Po ich zaškrtnutí je možné kupón použiť len pre rezervácie vo zvolených dňoch. Ak napríklad označíte iba polia So a Ne, výsledný kupón bude možné použíť len pre víkendové rezervácie

 3. Pole Zľava pri použití kupónu automaticky uplatňuje zľavu – ako percentuálnu zľavu alebo ako pevnú sumu. Pre vytvorenie kupónu, ktorý používateľovi umožní získať rezerváciu zadarmo (proces platby bude úplne vynechaný), zadajte zľavu 100 %. Ak chcete vytvoriť kupón, ktorý používateľovi neposkytne zľavu, ale poskytne mu nejaký iný bonus, ktorý sa vybavuje mimo systému SuperSaaS, nastavte zľavu na 0 %
 4. Po kliknutí na tlačidlo Vytvorte Promo akcie sa v zozname dostupných promo akcií zobrazí aj novovytvorená promo akcia. Neplatné promo akcie / kódy kupónov sú sivé – sú to expirované kupóny alebo kupóny pre jedno použitie, ktoré už boli použité

Vytváranie niekoľkých kupónov naraz

Pre vytvorenie niekoľkých kupónov naraz s rovnakým nastavením platnosti a použiteľnosti existuje v systéme špeciálny nástroj. Je užitočný napríklad pri špeciálnych ponukách cez Groupon alebo LivingSocial, kde potrebujete dávku kupónov pre jedno použitie, keď každý kupón má iný kód a možno ho uplatniť iba raz.

Dávku kupónov pre jedno použitie síce môžete použiť ako darčekové poukážky, je však lepšie použiť na tento účel špeciálnu funkciu pre darčekové poukážky v PayPale. Je to z toho dôvodu, že v SuperSaaS zatiaľ nie je možné kupóny predávať. Viac informácií o darčekových poukážkach nájdete v dokumentácii PayPalu.

 1. Na stránke Nastavenia vyberte kartu Prehľad a kliknite na odkaz Nastavenia promo akcie pri poli Cena. Odkaz je viditeľný, len ak rozvrh už obsahuje pole pre kupón
 2. Na stránke „Promo akcie – vouchery“ pridajte novú promo akciu/kupón kliknutím na tlačidlo Nová promo akcia
 1. Pri poli Kód kliknite na odkaz Vložiť zoznam. Objaví sa pole s textom, kam môžete zadať zoznam čísel kupónov – zvyčajne však budete čísla zrejme kopírovať z iného programu, napríklad z Excelu. Všetky možnosti a obmedzenia, ktoré definujete pod poľom s kódmi, sa budú vzťahovať ku všetkým kupónom
 2. Po kliknutí na tlačidlo Vytvorte Promo akcie sa novo vytvorené kupóny zobrazia v zozname promo akcií
Niekoľko promo akcií
Akonáhle máte vytvorené väčšie množstvo promo akcií, zobrazí sa vedľa tlačidla Nová promo akcia aj odkaz Hromadné zmazanie…. Po kliknutí na tento odkaz sa zobrazia tri možnosti: Zmazať všetky kódy, Zmazať použité kódy a Zmazať expirované kódy. Upozorňujeme, že zmazaním kupónov nie sú ovplyvnené rezervácie vytvorené s použitím týchto kupónov.

Otestovanie procesu rezervácie s kupónmi

Akonáhle je promo akcia nastavená, odporúčame vyskúšať, či proces rezervácie s kupónmi funguje tak, ako má. Uvedomte si, že možnosti „Môže byť použitá iba raz na používateľa“ a „Môže byť použitá len pri prvej rezervácii“ je možné použiť, len ak ste prihlásený ako používateľ (alebo za používateľa konáte).

Ak nie je žiadny kupón použitý, proces rezervácie by nemal byť vôbec ovplyvnený. Pokiaľ je však použitý platný kupón so zľavou, a zároveň je aktívny platobný systém, môže to proces rezervácie ovplyvniť. Zľava je odpočítaná od celkovej ceny a ak už nezostáva nič na zaplatenie, proces platby sa preskočí a rezervácia je označená ako „Zaplatená kupónom“. Ak je hodnota kupónu vyššia ako celková suma, zvyšok hodnoty kupónu prepadne. Zvyšok procesu rezervácie prebehne normálne – ak má používateľ nejaký kredit, použije sa kredit, a ak už nezostáva nič na zaplatenie, je rezervácia označená ako „Zaplatená kreditom“. Ak zostáva niečo na zaplatenie, je používateľ presmerovaný na stránku pre vykonanie platby a po zaplatení sa rezervácie označí ako „Zaplatená“.

Upozorňujeme, že ak používateľom umožňujete vytváranie opakujúcich sa rezervácií, kupón sa použije pre každú rezerváciu v sérii, aj keď je označený ako použiteľný iba „raz“. Ak to takto nechcete, môžete pri kupóne nastaviť použiteľnosť „1krát“ – kupón potom bude použiteľný naozaj len pre jednu rezerváciu. Pri kupóne, ktorý je možné používať neobmedzene krát, sa zľava odpočíta od celkovej sumy, tj. od súčtu cien všetkých rezervácií.

Na stránke „Promo akcie – vouchery“ sa v stĺpci „Použité“ zobrazuje počet jednotlivých rezervácií vytvorených s použitím daného kódu kupónu. Napríklad pri kupóne pre jedno použitie, ktorý bol použitý na rezerváciu s tromi opakovaniami, bude zobrazené „3“.
Ak má používateľ nastavenú permanentnú zľavu, má kupón prednosť, a to aj v prípade, že má kupón nižšiu alebo nulovú zľavu.

Keď používateľ vytvorí rezerváciu pomocou kódu kupónu, nemá už možnosť kupón zmeniť, a rovnako tak nemôže ani pridať zľavu k už existujúcej rezervácii. Ak používateľom umožňujete rušiť rezervácie, môžu celú rezerváciu zrušiť a kupón sa v takom prípade opäť označí ako „nepoužitý“. Ako superpoužívateľ alebo administrátor môžete pole „kód kupónu“ kedykoľvek meniť. Ak z poľa „kód kupónu“ zmažete kód, bude príslušný kupón opäť označený ako „nepoužitý“. Výnimkou je automatické mazanie rezervácií, ktoré je možné nastaviť na stránke „Informácie o využití“. Odstránenia vykonané týmto nástrojom neovplyvňujú štatistiky použitia kupónov.

Skontrolujte, že ľudia nemôžu rušiť rezervácie v minulosti, pretože inak môžu používať kupóny opakovane. Toto nastavenie nájdete na stránke s konfiguráciou rozvrhu – vyberte záložku Spracovať a skontrolujte, že polia Ako dlho vopred môže používateľ pridať alebo zmeniť svoje rezervácie? NIE JE nastavené na nulu. „0“ znamená, že klienti môžu meniť rezervácie aj v minulosti.