Vytlačiť stránku

Práca s kreditným systémom (permanentky)

Klientom môžete povoliť, aby za rezervácie platili kreditom, ktorý od vás dostanú, alebo ktorý si zakúpia vo vašom obchode, ktorý je prepojený s účtom SuperSaaS. Kredity sa zobrazujú ako mena, klienti tak môžu kredit použiť aj v kombinácii s on-line platbami.

Kreditný systém predstavuje tiež jednoduchý spôsob poskytovania zliav a vybavovania refundácií. Zákazníkom môžete dať pre začiatok počiatočný kredit, ktorý sa automaticky použije pri ich prvých objednávkach. Kredit môžete tiež venovať jednotlivým zákazníkom, napríklad v dolároch alebo eurách. Títo zákazníci potom pri ďalšej objednávke získajú zľavu. Môže to byť užitočné pri refundáciách rezervácií, pretože nedochádza k žiadnym presunom peňazí. Ak máte s klientmi zazmluvnený iný spôsob platby, môžete im dať dokonca neobmedzený kredit.

Ďalšou z možností, ako kredit využiť, je umožniť klientom nákup kreditov vo vašom obchode a následne ich používať pre nákupy služieb alebo zdrojov, ktoré ponúkate. Je možné nastaviť dátum expirácie alebo neobmedzenú platnosť. Napríklad študent si môže kúpiť za 150 EUR 10 lekcií po 15 EUR, a potom si môže rezervovať hodiny, ako sa mu to hodí, bez toho aby musel za každú lekciu platiť osobitne. Je možné nastaviť, či sa má kredit zobrazovať ako mena alebo ako kredity. Ak ešte zostaneme pri predchádzajúcom príklade, mohli sme mu predať 10 kreditov za 150 EUR a každá lekcia by stála 1 kredit. Tieto kredity fungujú ako bežná mena – môžete napríklad určiť, že niečo stojí 1,5 kreditu – je možné ich však získať len vopred. Ak je však kredit uvádzaný v miestnej mene, môžu klienti zaplatiť napríklad časť kreditom a časť cez PayPal.

Aktivácia kreditného systému

 1. Na karte Spracovať v sekcii Vyžiadanie platby alebo schválenie? vyberte Dokončiť platbu pred pokračovaním a kliknite na Uložiť zmeny dolu na obrazovke. Dostanete sa späť na kartu Prehľad v konfigurácii rozvrhu.
 2. Vyberte opäť kartu Spracovať a kliknite na odkaz Nastavenia platby napravo vedľa názvu sekcie Vyžiadanie platby alebo schválenie?.
Nastavenie kreditného systému
 1. V sekcii „Kreditný systém“ vyberte druhú alebo tretiu možnosť. Ktorú možnosť vybrať záleží na tom, či chcete kredity používať hlavne pre poskytovanie zliav a refundácií (voľba 2: Každý klient má určitú úroveň kreditov; kredit bude pripočítaný za každú objednávku) alebo či klienti budú kredity používať pre platby za služby alebo zdroje (voľba 3: Všetky transakcie sú vytvárané s kreditom; klient potrebuje získať kredit pred vytvorením rezervácie).

  Pokiaľ chcete radšej pracovať s kreditmi ako s menou, vyberte prepínacie pole pod voľbou 3 s textom Rovnako ako predchádzajúca voľba, ale sumy sú zobrazené ako "kredity" namiesto označenia meny.

  Akonáhle povolíte kreditový systém, v profiloch klientov sa objaví pole pre kredit. Ak má klient kredit, použije sa kredit pri ďalšej transakcii. Klientom sa akýkoľvek nenulový kredit zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.

  Tiež tu možno upraviť a formátovať správu, ktorá sa bude zobrazovať v obchode hore.

 2. Kliknite na Uložiť zmeny. Vrátite se späť na Ovládací panel.
Ak klient zruší rezerváciu, ktorá bola (čiastočne) platená kreditom, kredit sa mu vráti. Je teda potrebné zabezpečiť, aby klienti nemohli rušiť rezervácie, ktoré už prebehli. To je možné vykonať na obrazovke s nastavením rozvrhu na karte Spracovať – prvá možnosť v sekcii „Ako dlho vopred môže používateľ pridať alebo zmeniť svoje rezervácie?“ NESMIE byť nastavená na nulu, pretože „0“ znamená, že klienti môžu meniť aj rezervácie v minulosti.

Nastavenie počiatočného kreditu

Nastavenie počiatočného kreditu
 1. V Ovládacom paneli kliknite na pravej strane v sekcii „Používatelia“ na Nastavenia prístupu
 2. Posuňte sa nadol, kde nájdete označovacie pole Majú noví klienti získať počiatočný kredit?
 3. Napíšte výšku kreditu, ktorú majú noví klienti na začiatku dostať. Pokiaľ chcete existujúcim klientom k prvému dňu každého mesiaca resetovať kredit na túto hodnotu, vyberte označovacie pole v tejto sekcii
 4. Kliknite na Uložiť zmeny. Vrátite sa späť na Ovládací panel

Správa kreditu jednotlivých používateľov

Manipulating individual users' credit
 1. V Ovládacom paneli kliknite na pravej strane v sekcii „Používatelia“ na Používateľ správa
 2. Nájdite používateľa, ktorého kredit chcete meniť – výberom zo zoznamu alebo môžete použiť funkciu pre vyhľadávanie – a kliknite na ikonu Upraviť „upraviť“ vpravo od údajov používateľa
 3. Do poľa pre kredit zadajte požadovanú hodnotu. Ak klientovi chcete poskytnúť neobmedzený kredit, jednoducho do poľa pre kredit zadajte mínus (−)
 4. Kliknite na Zmeniť Používateľ
Buďte opatrní pri odstraňovaní kreditov, ktoré boli zakúpené v obchode ako súčasť balíka expirujúcich kreditov – akonáhle balíček expiruje, je možné, že sa kredity odpočítajú znova. Viď sekcia „Úprava expirujících kreditov“ nižšie.

Nastavenie obchodu

Pre predaj kreditov a/alebo produktov v obchode je potrebné mať poskytovateľa platieb. V predvolenom nastavení systém používa PayPal, podrobnosti viď „Nastavenia PayPalu“, môžete si však nastaviť iného poskytovateľa platieb.

 1. Predpokladajme, že ste ešte pri žiadnom z rozvrhov nepridali do obchodu žiadne položky. Prejdite do Ovládacieho panela a v sekcii Preferencie vyberte možnosť Nastavenia platieb. Objaví sa stránka Nastavenia platieb
 2. V sekcii „Kreditný systém“ kliknite na odkaz Predaj kreditu. Tým sa dostanete na stránku Nastavenia e-shopu
Pridanie produktov, tj. kreditov, do obchodu
 1. Kliknite na Nový výrobok a vyplňte zobrazený formulár. Ak hodnotu kreditu nastavíte na vyššiu hodnotu, než je jeho predajná cena, bude platba kreditom pre klientov atraktívnejšia. Ak chcete predávať expirujúce kredity, nastavte v poli „dátum expirácie“ požadovaný časový úsek. Na stránke Dohľad na obrazovke Nastavenia e-shopu uvidíte históriu objednávok kreditu. Kupujúci si svoju „Históriu nákupov“ môže zobraziť na stránke „Vaše nastavenia“.
 2. Kliknite na tlačidlo Vytvorte Produkt
Ak do poľa pre kredit zadáte pomlčku (−), priradí sa položke neobmedzený kredit. To sa môže hodiť pre predaj predplatného cez obchod.

Všimnite si, že po pridaní aspoň jednej položky do obchodu sa v pravom menu Ovládacieho panela (a všetkých obrazoviek s nastavením) v sekcii Aplikácie objaví tlačidlo Nastavenia e-shopu.

Úprava expirujúcich kreditov

Expirujúce kredity, ktoré boli zakúpené v obchode, môžete odstrániť na stránke Nastavenia e-shopu v sekcii Dohľad. Kredit konkrétneho používateľa je možné síce upraviť aj na stránke Používatelia správa (popísané vyššie), ak však upravíte expirujúce kredity, môže dôjsť k situácii, keď sa kredity odpočítajú dvakrát: Raz pri ručnej zmene výšky kreditov a druhýkrát, keď expiruje ich nákup. (Kredity nie sú nikdy nižšie ako nula, môžu sa však chybne odpočítať po ďalšom nákupe.)

Na stránke „Dohľad“ nájdete históriu platných nákupov kreditov a u každého z nich je ikona Expirovať teraz. Ak kliknete na túto ikonu, dôjde k okamžitej expirácii a všetok kredit z tohto nákupu je používateľovi odobratý. Ikona „Expirovať teraz“ sa zmení na ikonu „Vrátiť späť expiráciu“ , ktorá umožňuje vrátiť túto akciu späť.

Podobne tiež kredity, ktoré používateľovi pridáte ručne, nebudú súčasťou žiadneho balíčka, nikdy teda neexspirujú. Ak by ste chceli, aby kredity expirovali, museli by ste „konať ako“ tento používateľ a jeho menom kúpiť expirujúci balíček kreditov.

Testovanie platieb v obchode

Platobný proces môžete otestovať tlačidlom pre testovanie platieb. To simuluje platobný proces bez použitia poskytovateľa platby tretej strany. Objaví sa, ak sa prepnete do Testovacieho módu. Použitím testovacieho tlačidla môžete jednoducho skúšať nákupy vecí, bez toho aby ste zakaždým museli ísť cez proces platby.

Testovacie tlačidlo môžete aktivovať dole na stránke Nastavenia platieb. V sekcii Nastavenia PayPalu označte Testovací mód. Prepnite sa do PayPal „sandbox“ rozhrania… Pri produktoch na stránke obchodu sa teraz bude zobrazovať modré testovacie tlačidlo.

Ako sa na obchod dostať

Ako klienti obchod nájdu? Ak zákazník nemá žiadny kredit a vy máte v ponuke obchodu aspoň jednu položku, ktorá kredit poskytuje, systém nad rozvrhom automaticky zobrazí odkaz „kúpiť kredit“. Tento odkaz je vytvorený magickým slovom $auto, ktoré je v štandardnom texte nad rozvrhom. Ak si teda nastavíte svoj text, odkaz sa nezobrazí, môžete ho však opäť zobraziť pridaním $auto. Alebo môžete v texte nad harmonogramom použiť magické slovo $shop. Tým sa vygeneruje odkaz na obchod, ktorý bude viditeľný vždy, dokonca aj v prípade, že má používateľ dostatok kreditu.

 1. Na stránke Nastavenia požadovaného rozvrhu kliknite na kartu Vzhľad
 2. Nájdite nižšie sekcii „Odkazy – úprava“
 3. V poli Odkaz ktorý sa zobrazuje v bielom priestore nad rozvrhom svoju správu upravte a naformátujte.

  Ak do správy vložíte aj magické slovo $auto, bude sa v prípade, že používateľ nemá žiadny kredit, automaticky zobrazovať odkaz pre nákup kreditu. Zobrazovať sa bude správa „Pred vykonaním rezervácie si prosím kúpte kredit“. Pokiaľ používateľ nemá kredit, môžete vlastné rezervácie upravovať, keď na ne kliknete.

  Ak však chcete vytvoriť trvalý odkaz na obchod, použite magické slovo $shop. Napr. „Kredity môžete zakúpiť v našom $shop“ vytvorí správu „Kredity môžete zakúpiť v našom obchod“ (slovo „obchod“ bude odkaz na váš obchod).

 4. Kliknite na Uložiť zmeny
Obchod

Klienti sa na obchod dostanú aj cez odkaz Kúpte si kredit. Ten nájdu vedľa aktuálnej výšky kreditu na stránke „Editovať svoje záznamy“, ktorá sa zobrazí po kliknutí na odkaz Vaše nastavenia v pravom hornom rohu.

Správu v hornej časti stránky obchodu je možné upraviť a formátovať na stránke Nastavenia platieb v sekcii „Kreditný systém“.

Cez obchod môžete predávať aj fyzické výrobky. Pri fyzických výrobkoch nastavte pole s hodnotou kreditu na nulu a vyplňte pole „Sklad“, aby ste nepredali viac výrobkov, než koľko ich máte. Pokiaľ chcete klientom umožniť nákup viac produktov naraz, vyberte možnosť Pýtať sa používateľov na množstvo