Vytlačiť stránku

Zmena vzhľadu vášho rozvrhu

SuperSaaS ponúka veľa možností prispôsobenia vzhľadu vášho rozvrhu. Tie zahŕňajú rôzne možnosti od rozmerov vášho rozvrhu a formátu času po obsah rôznych systémových odkazov a farby jednotlivých prvkov rozvrhu a UI.

Kým niektoré nastavenia vzhľadu sa vzťahujú k jednotlivým rozvrhom, ostatné ovplyvňujú každý rozvrh v účte. V tejto časti budú prebrané podobné nastavenia na úrovni rozvrhu a účtu. Nastavenia súvisiace s účtom budú zdôraznené ako také.

Úprava zobrazenia a ich proporcií

Rozvrh poskytuje rôzne „zobrazenia“, spôsoby, ako prezerať rozvrh, ako sú zobrazenia kalendára podľa dňa, týždňa či mesiaca alebo zoznamu dostupných priestorov. Môžete zmeniť, ktoré zobrazenia by mali byť k dispozícii koncovému používateľovi, a nakonfigurovať rôzne nastavenia, napríklad veľkosť.

Prispôsobenie odkazov a oznámení

Väčšinu generovaných odkazov, ktoré sú zobrazené v rámci procesu registrácie, rezervácie a/alebo platby, je možné nahradiť vlastnými prispôsobenými odkazmi. To isté platí pre obsah oznámení a pripomienok prostredníctvom e-mailu a SMS. Takmer všetky správy môžu obsahovať tzv. „premenné“, čo sú „kúzelné slová“, ktoré sú automaticky nahradzované nejakou dynamickou hodnotou pri generovaní odkazu.

Zmena zobrazenia rozvrhu

Vizuálny vzhľad rozvrhu a celé používateľské rozhranie (UI) je možné konfigurovať samostatne. Paletu farieb rozvrhu môžete zmeniť výberom inej farebnej schémy alebo výberom vlastnej farby pre každý z jednotlivých prvkov kalendára. Na úrovni účtu môžete urobiť niečo podobné s farbami UI. Vzhľad hlavičky a päty sa tiež konfiguruje na úrovni účtu.

Všeobecné nastavenia

Na úrovni účtu môžete zmeniť predvolený formát dátumu a času, rovnako ako časovú zónu a predvolený jazyk. Dokonca môžete zmeniť výraz, ktorý systém používa, aby pre vašich používateľov používal niečo vhodnejšie, napríklad „študenti“.