Podpora
Dokumentácia

Nastavenie prístupu k on-line rozvrhu

Zvyčajne je vhodné prístup k rozvrhu obmedziť, aby ho nemohol prehliadať a meniť úplne ktokoľvek. V systéme môžete presne nastaviť, kto bude môcť rozvrh používať, aké informácie uvidí a čo bude môcť meniť. Tento prepracovaný model prístupu je jednou z komplexnejších súčastí systému SuperSaaS. Preto odporúčame skúsiť si rozvrh prezrieť z pohľadu vašich používateľov a skontrolovať tak, že všetko funguje, ako má.

Tri typy používateľov

V rámci nastavení prístupu k rozvrhom pracuje systém SuperSaaS s tromi typmi používateľov; administrátori, používatelia a superpoužívatelia. Každý účet má iba jedného administrátora – zvyčajne je to ten, kto účet vytvoril a spravuje ho. Administrátor má nad všetkými nastaveniami účtu, rozvrhov aj používateľov plnú kontrolu.

Používatelia sú ľudia, ktorí rozvrhy na vašom účte používajú, napr. vaši zákazníci, členovia alebo študenti. Je možné nastaviť, aby sa používatelia pred vykonaním rezervácie museli registrovať, alebo im môžete umožniť vykonávať rezervácie bez prihlásenia. Ak je na vašom účte niekoľko rozvrhov, používateľom bude stačiť jedna registrácia, aby sa mohli prihlásiť ku všetkým rozvrhom na vašom účte.

Ako administrátor môžete vytvárať superpoužívateľov, ktorým je možné následne priraďovať ďalšie povolenia, aby mohli spravovať rozvrhy a rezervácie. Napríklad môžete priradiť kolegovi stav superpoužívateľa tak, aby mohol vytvárať či meniť objednávky za ostatných ľudí.

Kto sa môže zaregistrovať ako používateľ?

Všetky nastavenia toho, kto presne sa môže zaregistrovať a používať vaše rozvrhy, sú k dispozícii na stránke Nastavenie prístupu. Tieto nastavenia sa však uplatňujú len v prípade ak od používateľov vyžadujete registráciu. Pokiaľ umožňujete používateľom rezervácie bez prihlásenia, potom tieto nastavenia nemajú zmysel. Na tejto stránke môžete tiež nastaviť proces registrácie – akými krokmi nový používateľ pri registrácii prejde. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že zaregistrovaní používatelia sú naviazaní na určitý účet a po registrácii majú prístup ku všetkým rozvrhom na rovnakom účte. Pokiaľ chcete mať pri rôznych rozvrhoch rôzne nastavenia procesu registrácie alebo chcete mať registrovaných používateľov pre každý rozvrh oddelene, môžete si vytvoriť viac účtov SuperSaaS.

Čo môžu používatelia v rozvrhoch vykonávať?

Pri každom rozvrhu si na záložke Prístup môžete nastaviť, či bude vyžadovaná registrácia. Môžete si tam nastaviť, aké úkony budú môcť používatelia (alebo superpoužívatelia) vykonávať ohľadom vytvárania, úprav a rušenia rezervácií. Na tejto stránke tiež môžete nastaviť, aké informácie týkajúce sa rezervácií budú viditeľné pre bežných používateľov. Vy, ako administrátor, vždy uvidíte všetky informácie.