Vytlačiť stránku

Úprava zobrazení a ich proporcií

Rozvrh poskytuje rôzne „zobrazenie“, spôsoby, ako prezerať rozvrh, ako sú zobrazenia kalendára podľa dňa, týždňa či mesiaca alebo zoznamu dostupných priestorov. Môžete zmeniť, ktoré zobrazenie by malo byť k dispozícii koncovému používateľovi a nakonfigurovať rôzne nastavenia, napríklad veľkosť.

Zobrazenie

V predvolenom nastavení majú používatelia stolného počítača k dispozícii päť zobrazení a to Mesiac, Týždeň, Deň, Agenda a Dostupný čas. Tie sa zobrazujú ako svetlomodré záložky vo vašom rozvrhu. Ak niektoré z týchto zobrazení nie je pre váš rozvrh relevantné, môžete ho skryť zrušením začiarknutia príslušného zatrhávacieho poľa. Môžete tiež vybrať predvolené zobrazenie; zobrazenie, ktoré používatelia vidia pri otvorení rozvrhu.

Dostupné zobrazenia

Ak chcete skryť „measačný navigátor“ (malý mesačný kalendár vpravo hore), môžete tak urobiť zaškrtnutím poľa Skryť malý mesačný prehľad v zobrazeniach kalendára.

Môžete tiež špecifikovať zobrazenie pridaním ?view=month (alebo day, week atd.) na konci adresy URL (viď tiež Prednastavený dátum či zobrazenie). To môže byť užitočné pre váš prístup k zobrazeniu, ktoré ste skryli pred vašimi používateľmi.

Zobrazenie zoznamov, napríklad zobrazenie Agenda, vám umožňujú špecifikovať, ktoré polia pre detail stretnutia by mali byť zobrazené. V zozname sa zobrazia iba aktívne používané polia. Môžete nakonfigurovať, ktoré polia sú aktívne na záložke „Spracovať“.

Polia, ktoré majú byť zaradené do zobrazenia zoznamu

Mobilní používatelia majú k dispozícii rôzne zobrazenia vzhľadom k menšej veľkosti ich obrazovky. Nevidia mesačné, týždenné alebo denné zobrazenie, ale namiesto toho vidia niečo podobné malému mesačnému kalendáru v kombinácii so zoznamom slotov alebo schôdzok (podľa typu rozvrhu). Môžete rýchlo skontrolovať, ako vyzerá mobilná verzia vášho rozvrhu tým, že vymeníte www.supersaas.com za m.supersaas.com v URL.

Vertikálna veľkosť

Vertikálna veľkosť (výška) vášho rozvrhu je určená hodinami, ktoré sú viditeľné v rozvrhu a jeho vertikálnym meradlom, ktoré sa vzťahuje k výške jednotlivých slotov a počtu slotov, ktoré tvoria hodinu. Oba tieto aspekty možno upravovať na záložke Vzhľad stránky Nastavenie rozvrhu.

Vertikálna veľkosť

Viditeľné hodiny

Prostredníctvom Nastavenia > Vzhľad môžete nastaviť viditeľné hodiny, ako sú použité v zobrazeniach Týždeň a Deň. Tie se môžu líšit od skutočnej otváracej doby. Toto rozlíšenie je užitočné, ak chcete, aby stretnutia boli neskoro v noci, ale nechcete zobrazovať tieto nepravidelné hodiny v predvolenom nastavení.

Ak sa stretnutia uskutočňujú mimo otváracích hodín, sú viditeľné hodiny automaticky upravené iba pre tento týždeň, takže sa môžu zobraziť všetky schôdzky. Vertikálna veľkosť zobrazenia Mesiac sa nezmení, ak sú schôdzky mimo viditeľné hodiny, pretože by to vyzeralo neusporiadane. Namiesto toho sa v hornej časti denného slotu zobrazí text s uvedením počtu neviditeľných stretnutí.

Vertikálne meradlo

Vertikálne meradlo umožňuje nastavenie výšky dňa. V zobrazení Týždeň a Deň sú dni rozdelené na hodiny a v predvolenom nastavení sú hodiny rozdelené do 30 minútových intervalov. Najmä keď máte veľa krátkych schôdzok, zväčšením vertikálneho meradla môže váš plán vyzerať oveľa menej neusporiadane. Naopak ak máte len jednu alebo dve stretnutia denne, bude vyzerať lepšie menšie vertikálne meradlo.

Pri zobrazení Týždeň a Deň môžete zväčšiť výšku zmenou počtu čiastkových oddeľovačov; tj. 20 min/interval (3 za hodinu), 15 min/interval (4 za hodinu) alebo 10 min/interval (6 za hodinu). Majte na pamäti, že môžete vykresliť prázdne sloty nezávisle na tom, ako je kalendár rozdelený. Takže by ste mohli vykresliť štyri prázdne sloty s dĺžkou 15 minút v rozvrhu, ktorý má hodiny rozdelené na 30 minútové podsekcie, alebo naopak. Čo vyzerá najlepšie, závisí na tom, koľko informácií chcete zobraziť v každom slote. (Rozvrh zdrojov je predvolene nakonfigurovaný tak, aby neboli vykreslené žiadne prázdne sloty, ale môže byť vykonaný tak, že použijete pole „Obmedzenie časov začiatkov“ na záložke „Zdroje“ konfiguračnej stránky).