Vytlačiť stránku

Odkaz na SuperSaaS z vlastného webu

Ak máte vlastný web, potom asi viete, ako na neho umiestniť odkaz. Ak pre vás web postavil niekto iný, mal by vám byť schopný povedať, ako na to.

Pre obyčajný odkaz, napr. Rezervovať teraz!, môžete použiť jednoduché HTML.
<a href="https://www.supersaas.com/schedule/demo/Therapist">Book Now!</a>
Taktiež môžete použiť tlačidlo Rezervovať teraz, napríklad: Book Now Viac možností…
<a href="https://www.supersaas.com/schedule/demo/Therapist">
  <img src="//static.supersaas.net/en/but/book_now_red.png" alt="Book now!"/>
</a>
Tento návod vám po přihlášení ukáže kúsky kódu vygenerované priamo pre váš účet.
Vloženie odkazu alebo tlačidla

Odkaz pre konkrétny rozvrh nájdete na záložke Prehľad po kliknutí na tlačidlo „Nastavenia“. Na svojom webe môžete použiť jedno z nami pripravených tlačidiel. Prípadne si môžete v našom nástrojmi pre tvorbu tlačidiel vytvoriť svoje vlastné CSS tlačidlo.

Prednastavený dátum a zobrazenie

Normálne sa kalendár otvorí na dnešnom dátume a v predvolenom pohľade. Pokiaľ na stránke Otváracia doba nastavíte počiatočný dátum, rozvrh sa na tomto dátume, ak už nie je v minulosti, bude otvárať. Tiež je možné pridaním dátumu do webovej adresy vytvoriť odkaz, ktorý skočí priamo na určitý dátum. Dátum je možné nastaviť pomocou URL parametrov day (deň), month (mesiac) a year (rok). Ak napríklad chcete, aby sa hostia prihlasovali na vianočný večierok, môžete na svoj web umiestniť nasledujúce:

<a href="https://supersaas.com/schedule/demo/Christmas?day=24&month=12">Make a reservation</a>

Tiež je možné využiť medzeru nad kalendárom, je možné do nej umiestniť odkazy. To sa môže hodiť, ak máte viac kalendárov a chcete, aby si medzi nimi mohli ľudia prepínať. Prejdite do Nastavenia > Vzhľad a v poli Odkaz ktorý sa zobrazuje v bielom priestore nad rozvrhom vyberte tlačidlo pre zobrazenie zdrojového kódu (< >). Do zobrazeného okna vložte odkazy, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK a potom na Uložiť zmeny.

Použitie odkazov pre navigáciu medzi rozvrhmi

Počiatočné zobrazenie, ktoré používatelia uvidia – day (denné), week (týždenné) alebo month (mesačné) – je možné zmeniť parametrom view:

Keď kliknete tu, dostanete sa na ukážkový rozvrh Zasadacej miestnosti s už otvorenou Miestnosťou 1 a s nastaveným mesačným zobrazením
[https://supersaas.com/schedule/demo/Meeting_Rooms/Meeting_Room_1?view=month]

Ak chcete stránku so zoznamom, napríklad stránku Dostupné časy, skrátiť (alebo predĺžiť), je k dispozícii parameter per_page, pomocou ktorého je možné určiť počet položiek na stránku:

https://www.supersaas.com/schedule/demo/Therapist?view=free&per_page=5
Nastavenie počtu položiek na stránku