Vytlačiť stránku

Jednotné prihlásenie v systémoch WordPress, Joomla! a Drupal

Možno váš web beží na jednom z troch často používaných systémov pre správu obsahu (CMS) – WordPress, Joomla! alebo Drupal. Ak vyžadujete, aby sa používatelia, členovia alebo klienti na váš web prihlasovali, potom ich môžete pomocou niektorého z našich bezplatných pluginov prihlasovať tiež do rozvrhov SuperSaaS. Toto sa nazýva „jednotné prihlásenie („single sign-on“).

Ak nevyžadujete, aby sa používatelia na vašom webe prihlasovali, mali by ste sa riadiť pokynmi pre integráciu rozvrhu na web. Moduly, ktoré tu poskytujeme, budú fungovať iba vtedy, ak je používateľ už prihlásený do vášho CMS.

Nastavenie jednotného prihlásenia

V nasledujúcich sekciách sa dozviete, ako do webu bežiacom na systéme WordPress, Joomla! alebo Drupal integrovať rozvrh SuperSaaS.

Ak používate iný systém, môžete jednotné prihlásenie skúsiť implementovať pomocou nášho Používateľského API, prípadne o to požiadať webového vývojára.