Podpora
Dokumentácia

Webhooky a API

SuperSaaS podporuje webhooky a API (Application Programming Interface), ktoré uľahčujú integráciu funkcií on-line rezervačných rozvrhov s vašimi vlastnými (webovými) aplikáciami a/alebo back-endovými systémami.

Webhooky a API

Webhooky sú používateľom definované funkcie (Callback), pomocou ktorých je možné ostatným aplikáciám a webovým stránkam posielať v reálnom čase informácie o udalostiach, ktoré na vašom účte nastanú. Ich použitím je možné rozšíriť funkcionalitu rozvrhu, napríklad je možné nových používateľov prihlasovať do zoznamu príjemcov v službe MailChimp alebo zasielať správu do chatu pri zmene rezervácie. Obľúbené je tiež použitie pre odosielanie emailov cez iný server. Webhooky je možné automaticky nastaviť pomocou služieb Zapier.com a Make. Ručné nastavenie je tiež možné, je však dostupné iba pre platiacich zákazníkov.

Viac informácií: Webhooky: Prepájanie SuperSaaS s inými webmi (v angličtine)

API

Na použitie API sú potrebné určité technické zručnosti. Viac informácií nájdete v dokumentácií pre vývojárov.