Vytlačiť stránku

Nastavenie spracovateľa platieb

SuperSaaS pre platby za rezervácie a nákupy v obchode s kreditmi podporuje niekoľko spracovateľov platieb. V predvolenom nastavení sa ako spracovateľ platieb použije PayPal. Pre PayPal nie je potrebné žiadne špeciálne nastavenie – systém bude predpokladať, že je e-mailová adresa administrátora totožná s PayPal účtom.

Podľa návodu nižšie môžete pridať jednu alebo viac platobných brán a voliteľne je možné tiež zo spracovateľov platieb odstrániť PayPal. Konfigurácia sa robí tlačidlom „Payment Gateways“ v ľavom hornom rohu poľa „Odkaz ktorý sa zobrazuje v hornej časti stránky eshopu“ alebo umiestnením magického slova $gateway do poľa správy.

Zmena predvolenej platobnej brány PayPal

Platobná brána PayPal je predvolene povolená. Ak chcete použiť inú platobnú bránu, môže byť lepšie PayPal deaktivovať. To je možné vykonať nasledujúcim kódom:

$gateway{nopaypal}

V predvolenom nastavení systém predpokladá, že je e-mailová adresa administrátora prepojená s PayPal účtom. Pomocou nasledujúceho magického slova však systému môžete dať pokyn, aby používal inú e-mailovú adresu:

$gateway{paypal email@example.com}

Ak pridáte niekoľko príkazov $gateway, aktivuje sa viacero platobných brán. Ak je k dispozícii viac platobných brán, používateľ bude mať možnosť si zvoliť, ktorú chce použiť.

Pridanie platobnej brány Stripe

Na stránke podpory nájdete úplnú nápovedu ku Stripe.

Stripe aktuálne podporuje platby vo viac ako 100 menách a pre prijímanie platieb od zákazníkov ho môžu použiť spoločnosti registrované v zhruba dvoch desiatkach krajín. Stripe bude zákazníkom účtovať v mene, ktorú máte nastavenú na stránke „Nastavenia platieb“.

V účte Stripe prejdite do sekcie „API“. V sekcii „API Keys“ („API kľúče“) nájdete dva kľúče – „Publishable“ („uverejniteľný“) a „Secret“ („tajný“) – a ďalšie dva si môžete zapnúť pomocou prepínača „View Test Data“ („zobraziť testovacie dáta“) vľavo. Testovacie kľúče sa používajú pre simuláciu platieb bez skutočných presunov peňazí a ostré kľúče sú pre prijímanie platieb od zákazníkov.

Stripe účet môžete sa SuperSaaS účtom prepojiť kliknutím na tlačidlo „Payment Gateways“ („platebné brány“) v poli „Odkaz ktorý sa zobrazuje v hornej časti stránky eshopu“ alebo pridaním nasledujúceho kódu na stránke Nastavenia platieb. Nezabudnite ukážkové API kľúče nahradiť vašimi skutočnými API kľúčmi, aby sa Stripe zobrazil ako spôsob platby na stránke pre vykonanie platby:

$gateway{stripe sk_test_1234 pk_test_1234 sk_live_1234 pk_live_1234}
API kľúče Stripe

Pre otestovanie Stripe kliknite na účte SuperSaaS do „Nastavenia platieb“ a prepnite na „Testovací mód“. Majte na pamäti, že zapnutím „Testovacieho módu“ dôjde k prepnutiu všetkých nastavených spracovateľov platieb do testovacieho módu. Po úspešnom vykonaní prvej platby sa môžete pozrieť na „Stripe Dashboard“ („ovládací panel Stripe“) v testovacom móde („Test Mode“). Ak sa platba objaví v sekcii „Payments“, môžete testovací mód („Test Mode“) vypnúť a môžete Stripe prepnúť do ostrého režimu („Live Mode“).

Pridanie platobnej brány ePay

Tento návod je dostupný taktiež v dánčine

ePay je dánsky spracovateľ platieb, ktorý podporuje niekoľko spôsobov platby, medzi nimi aj Dankort. Ak už máte účet ePay, môžete bránu ePay pridať pomocou nasledujúcej syntaxe:

$gateway{epay 123456}

Nemiesto „123456“ uveďte ID obchodníka („merchant ID“), ktoré ste od ePay dostali. Ďalej budete musieť pridať doménu rozvrhu v nastavení administrátora ePay. Ak doména nie je registrovaná, zobrazí sa chybové hlásenie. Toto nastavenie nájdete tu: „Settings“ → „Payment system“ → „Domains created for relay-script“ („nastavenia → platobný systém → domény vytvorené pre relay-script“).

Zvyčajne tu zadáte „supersaas.dk“ – ak však pre SuperSaaS používate vlastné doménové meno, budete ho tu musieť zadať. Ak máte povolené SSL, bude doménové meno vždy „supersaas.com“. Ak nastavíte, aby bol používateľ po úspešnej rezervácii presmerovaný, potom tu musí byť uvedená aj doména cieľovej stránky. Pre pridanie viac ako jednej domény budete musieť kontaktovať podporu ePay. ePay však prijíma požiadavky zo subdomén domén, ktoré sú registrované u ePay. Môžete preto registrovanie niekoľkých domén v ePay obísť tak, že pre rozvrh vytvoríte subdoménu na doméne, kde je umiestnená stránka, na ktorú používateľa po rezervácii presmerovávate. Použitím vlastnej domény alebo použitím SSL môžete tiež predísť situácii, keď sa zákazníkom pri prepnutí jazyka prepne doména.

Povolenie tajného MD5 kľúča

Odporúčame, aby ste povolili kontrolu MD5 hasha na účte s tajným kľúčom. Ak by tajný kľúč nebol zadaný, útočník by mohol falšovať správy o platbe a mohol by tak potom označovať rezervácie ako zaplatené, hoci k žiadnej platbe nedošlo. Na zapnutie kontroly MD5 hasha slúži nasledujúca syntax:

$gateway{epay 123456 secret}

Slovo „secret“ nahraďte slovom, které si sami zvolíte, a rovnaké slovo zadajte v adminsitrácii ePay tu: „Settings“ → „Payment system“ → „Settings for the payment system“ → „MD5 key“ („nastavenia → platobný systém → nastavenia platobného systému → MD5 kľúč“).

Ak tajné kľúče presne nesúhlasia, systém rezerváciu presunie do koša a označí ju správou „Fraud check failed“ („kontrola proti podvodom), a to aj ak platba prebehla v poriadku.

Obmedzenie ePay v obchode s kreditmi

Ak používate obchod s kreditmi, budete musieť na stránke „Settings for the payment system“ („nastavenia platebného systému“) prepnúť nastavenie „Unique orderID“ („unikátne orderID“) na „Not using Unique orderID“ („nepoužívať unikátne orderID“). V opačnom prípade by ste totiž mohli každý produkt predať iba raz, pretože ID produktu sa používa ako ID objednávky (order ID). Pri platbe za rezervácie je ID objednávky unikátne číslo rezervácie, tam teda zapnutie tejto voľby nevadí. Upozorňujeme tiež, že pri použití ePay nie je dostupná funkcia, ktorá zákazníkom umožňuje zadať si vlastné množstvo.

Pokročilé nastavenia ePay

Pokiaľ chcete rovnaký účet používať pre viac účelov, mohlo by sa vám hodiť vytvorenie vlastného „okna“ („window“), ktoré má potom vlastné prispôsobenia (napr. logo). Pomocou nasledujúcej syntaxe môžete dať systému pokyn, aby používal iné „okno“: $gateway{epay 123456 secret 2}, kde 2 je ID „okna“.

Ak zapnete funkciu „instant capture“ (okamžité strhnutie platby), platba bude po autorizácii ihneď strhnutá. Funkciu „instant capture“ zapnete pridaním „1“ ako štvrtého parametra:

$gateway{epay 123456 secret 1 1}

Všimnite si, že pre nastavenie ID „okna“ musí byť zapnuté MD5 a pre zapnutie „instant capture“ musí byť zadané ID „okna“. Ak neviete, čo je ID „okna“, použite číslo 1.

Pridanie platobnej brány Mollie

Logo iDeal a Mister Cash Mollie je dánsky spracovateľ platieb, pomocou ktorého možno prijímať platby z dánskeho platobného systému iDeal a belgického systému Mister Cash. Podporuje taktiež systém Sofort Banking (často používaný v Nemecku). Ak máte účet Mollie, môžete bránu povoliť pomocou tlačidla „Payment Gateways“ („platobné brány“) v ľavom hornom rohu poľa „Odkaz ktorý sa zobrazuje v hornej časti stránky eshopu“ alebo použitím magického slova ako v nasledujúcom príklade (kľúče v príklade nahraďte API kľúčmi, ktoré nájdete na svojom účte Mollie na stránke „Website profiles“ („profily webov“):

$gateway {mollie test_abc123xyz live_abc123xyz}

Tlačidlo Mollie nefunguje v elemente iframe. Ak chcete mať SuperSaaS v elemente iframe, budete musieť v mieste, kde má byť tlačidlo, pridať javascript kód, ktorý prehliadaču umožní „vyskočit“ z rámca. Můžete použít kód nižšie – pre pridanie kódu použite tlačidlo pre zobrazenie zdrojového kódu (< >). Toto tlačidlo nájdete na stránke „Nastavenia platieb“ (pre obchod) a na záložke „Vzhľad“ a stránke s nastavením rozvrhu.

<script> if (window != top) top.location.href = location.href </script>

Pridanie platobnej brány PayU

PayU je spracovateľ platieb pre Poľsko a Českú republiku. Ak už máte účet PayU, môžete bránu PayU pridať pomocou nasledujúcej syntaxe:

$gateway {payu 123456 second_key EUR}

Číslo „123456“ nahraďte skutočným kódom POS ID, ktoré vám PayU poskytne pri registrácii. Tiež kód „second_key“ (druhý kód) budete musieť nahradiť skutočným druhým kódom z PayU účtu. Nakoniec budete musieť zadať menu, v ktorej PayU používate. Dbajte na to, aby mena nastavená v "Nastavenie platieb" v SuperSaaS bola rovnaká ako mena účtu PayU.