Vytlačiť stránku

Tipy a triky

V dokumentácii podpory systému SuperSaaS nájdete popis väčšiny funkcií pre nastavenie on-line rezervačného rozvrhu. Táto sekcia sa zameriava na niektoré špeciálne funkcie, ktoré zefektívnia vašu prácu. Tu popísané tipy a triky dodajú rezervačnému rozvrhu ďalšiu cennú funkcionalitu:

Efektívnejšia práca s opakovanými rezerváciami

Ak svojim používateľom povolíte opakujúce sa rezervácie, nie je potrebné vytvárať rezervácie zvlášť. V rezervačnom rozvrhu budete mať možnosť vytvárať radu slotov naraz.

 1. Na stránke Nastavenia kliknite na záložku Spracovať. Vyberte možnosť „Pridať do dialógového okna pre novú rezerváciu možnosť pre opakovanie rezervácie“ a uložte zmeny.
 2. Prejdite na rozvrh (cez Použiť) a vytvorte novú rezerváciu. Objaví sa vám voľba pre opakovanie rezervácie každý deň, týždeň, dvakrát týždenne a mesačne podľa dňa v týždni alebo dátumu.
 3. Ak sa jedná o kapacitný rozvrh, táto voľba sa vám objaví, keď v rozvrhu vytvoríte nový slot. Opakovanie slotu systém chápe ako sériu slotov. V kapacitných rozvrhoch nájdete na záložke Spracovať ďalšiu možnosť, ktorá zabezpečí, aby sa používatelia mohli prihlasovať iba na celé série slotov, ale nie na jednotlivé sloty.

Systém neumožňuje viac ako 35 opakovaní slotu alebo rezervácie. Toto obmedzenie sa uplatňuje kvôli tomu, aby používatelia nemohli vytvárať nekonečné série rezervácií, a spôsobiť tak, že prekročíte limit rezervácií vo svojej tarife. Ďalej tiež ak niekto vytvorí veľa rezervácií omylom, nemusíte celú sériu mazať jednu po druhej.

Viac ako 35 opakovaní môžu používatelia dosiahnuť jednoducho tak, že upravia poslednú rezerváciu série a nastavia ju opäť ako opakujúcu sa. Ako administrátor môžete podobne opakovať sloty, stačí nájsť posledný slot v sérii, kliknúť na „Upraviť“ a objaví sa vám voľba pre opakovanie.

Opakujúce sa 1 Opakujúce sa 2 Opakujúce sa 3

Použitie poľa pre dohľad pre ukladanie dodatočných údajov

Pole pre dohľad možno použiť na ukladanie dodatočných údajov o používateľoch – napríklad ich číslo člena alebo koľkokrát neprišli na stretnutie. Pole pre dohľad môže byť pre registrovaných či neregistrovaných používateľov viditeľné, alebo neviditeľné.

 1. Pole pre dohľad je možné povoliť na stránke Nastavenia prístupu napravo v ovládacom paneli. Pole pomenujte, vyberte, či má byť schované alebo viditeľné, a nakoniec uložte zmeny.
 2. Pole sa teraz bude zobrazovať pre každého používateľa v jeho detailoch, ktoré nájdete na stránke Používateľ správa napravo v ovládacom paneli. Pri registrovaných užívateľov ho bude tiež vidieť v rezerváciách.

Pole pre dohľad môžete tiež používať pre ponúknutie zľavy konkrétnemu zákazníkovi. Ak napríklad do poľa pre dohľad zadáte „−10%“, bude tomuto zákazníkovi pri platbách uskutočnených cez tento web na stránke pre platbu automaticky odpočítaná zľava 10 %.

Pole pre dohľad 1 Pole pre dohľad 2

Zapnutie niektorých skrytých funkcií pomocou URL rozšírení

Okrem nastavení na záložke Vzhľad existuje niekoľko „parametrov pre URL“, ktoré vedia vynútiť, aby bolo automaticky nastavené konkrétne zobrazenie. Tieto možnosti môžete napríklad použíť na to, aby namiesto bežného zobrazenia bolo automaticky zobrazené pop-up okno pre novú rezerváciu alebo napríklad pre zobrazenie určitého dátumu.

Dostupné parametre pre URL
ParameterVýznam
year=x, month=x,
day=x, week=x
Posunie zobrazenie na rok, mesiac, týždeň alebo deň s číslom x. Môžete tiež kombinovať, napr.: https://supersaas.com/schedule/Christmas?day=25&month=12. Pri vynechaní roka alebo dňa bude automaticky nastavený aktuálny rok alebo aktuálny deň.
today=truePresunie zobrazenie na dnešný dátum, môže to prísť vhod, ak je počiatočný dátum automaticky posunutý kvôli iným nastaveniam.
view=xVynúti zobrazenie x, kde x môže byť „month“ (mesačné), „week“ (týždenné), „day“ (denné), „free“ (voľný čas) alebo „agenda“ (agenda). Pamätajte na to, že používateľ musí mať právo zobrazenie používať, to je možné nastaviť v sekcii Vzhľad).
view=newZobraziť dialóg pre vytvorenie rezervácie ako webovú stránku. Toto je užitočné pre vytvorenie priameho odkazu (priame presmerovanie používateľa), napríklad na stránku pre zápis do určitej triedy.
lang=xVynútiť jazyk x, kde x je štandardný kód jazyka alebo krajiny podľa štandardov ISO.
per_page=xV zobrazeniach, v ktorých je zoznam, tento parameter zmení počet viditeľných položiek z počiatočnej hodnoty, ktorá je 10.
per_slot=xV kapacitných rozvrhoch tento parameter nastavuje počet položiek zobrazených v pop-up okne.
refresh=xBude každých x sekúnd kontrolovať, či na serveri nedošlo k zmenám. Pokiaľ dôjde k zmene, bude obrazovka obnovená. Používajte prosím aspoň päťminútové intervaly (x ≥ 300).
dir=v, dir=hV mesačnom zobrazení môžete vynútiť, aby sa vykresľovalo vertikálne alebo horizontálne.
name=x, password=xMôže byť použité pre predvyplnenie prihlasovacieho mena a/alebo hesla na prihlasovacej obrazovke.
color=xPri kapacitných rozvrhoch nastaví zobrazenie slotov farbou určenou parametrom (modrá je 0, červená je 1 atď.).
per_page=20Pri kapacitných rozvrhoch zvýši počet riadkov, ktoré se zobrazia v pop-up okne pri slote.
d.supersaas.comAk v odkaze na rozvrh použijete namiesto www.supersaas.com adresu d.supersaas.com, bude vynútené zobrazenie verzie pre počítač aj na mobilných zariadeniach a tabletoch.
m.supersaas.comAk v odkaze na rozvrh použijete namiesto www.supersaas.com adresu m.supersaas.com, bude vynútené zobrazenie verzie pre mobilné zariadenia aj na počítačoch.

Pre použitie týchto parametrov musíte najskôr pridať na koniec URL adresy rozvrhu otáznik* (?), za neho pridajte názov parametra a jeho hodnotu. Ak chcete použiť viac parametrov naraz, môžete ich reťaziť pridaním znaku ampersand (&) medzi každý pár parametrov.

*Ak odkaz už otáznik (?) obsahuje, potom stačí pridať ďalšie parametre na koniec URL tak, aby boli jednotlivé páry parametrov oddelené znakom ampersand (&)
Príklad s jedným parametrom:
https://www.supersaas.com/schedule/your_name/your_schedule?month=10

Príklad s viacerými parametrami:
https://www.supersaas.com/schedule/your_name/your_schedule?year=2019&month=10&lang=de

Prispôsobenie potvrdenia e-mailom a zobrazených správ pomocou vložených premenných

E-mailové zprávy je možné upraviť pomocou funkcie pre vkladanie premenných. Premenné sú textové reťazce, ktoré systém pri generovaní správy automaticky nahradí niečím iným. Premenné je možné vkladať na záložke Vzhľad na stránke Nastavenia.

Štandardný potvrdzovací e-mail je možné upraviť kódom „$if created“ (znamená „vytvorené“). Je podporovaných niekoľko automaticky generovaných správ, ktoré možno takto upraviť: „changed“ (upravené), „deleted“ (odstránené), „approved“ (schválené), „refunded“ (vykonaná refundácia), „placed_on_the_waiting_list“ (umiestnené na čakaciu listinu), „changed_on_the_waiting_list“ (zmenené na čakacej listine), „removed_from_the_waiting_list“ (odstránené z čakacej listiny) alebo „placed“ (zaradené, znamená, že bol používateľ presunutý z čakacej listiny a teraz má potvrdenú rezerváciu).

Pomocou „$replace“ si môžete všetky texty prispôsobiť. V takom prípade budete musieť pre definíciu obsahu všetkých potvrdzujúcich správ použiť príkaz $if.

Tu sú niektoré premenné, ktoré sa bežne v e-mailoch používajú:

Premenné pre správy e-mailom
Premenná……bude nahradená za
$nameMeno osoby, ktoré je e-mail adresovaný, ak je k dispozícii
$dearZmení sa na „Vážený $name,“ – pokiaľ je vyplnená premenná $name
$subjectZvyšok tohto riadku bude použitý ako predmet e-mailu
a môže obsahovať iné premenné
$actionObsahuje názov akcie, ktorá e-mail vyvolala. Napríklad:
„Vaša rezervácia bola $action“ sa zmení na „Vaša rezervácia bola vytvorená“
$detailsObsahuje detailné informácie o rezervácii, napríklad čas a miesto
$replaceVymaže všetok text generovaný systémom, použije sa iba váš text
$modurlOdkaz, ktorý obsahuje token umožňujúci zmenu rezervácie bez nutnosti sa prihlasovať
$icalRezervácia bude pripojená k upozorneniu v súbore formátu iCalendar
$formAk je k aktuálnemu objektu priložený formulár, bude formulár priložený ako súbor HTML

Úplný prehľad všetkých možností automatického textu je k dispozícii v postupe pre úpravu vzhľadu.

Premenné pre zobrazené správy

Dynamické správy je možné taktiež použiť pre správy, ktoré sú zobrazené na obrazovke, napríklad správa nad rozvrhom, obrazovka pomocníka a prihlasovacia obrazovka. Premenné v zobrazených správach môžete používať v sekcii Nastavenia v záložke Vzhľad.

Tu sú niektoré premenné, ktoré sa pre zobrazené správy zvyčajne používajú:

Premenné pre zobrazené správy
Premenná…bude nahradená za
$nameVypíše celé meno prihláseného používateľa, ak je meno k dispozícii
$creditVypíše výšku kreditu práve prihláseného používateľa
$shopVytvorí odkaz na váš obchod, napríklad môžete napísať: „Pred rezerváciou si prosím nakúpte kredity v $shop
$agendaVytvorí odkaz na stránku, ktorá obsahuje všetky rezervácie v tomto účte. Premenná je funkčná len pri prihlásení ako používateľ

Za určitých preddefinovaných okolností je možné pre zobrazené správy použiť aj konštrukt$if.

Správy je možné zobrazovať v závislosti na jazyku, ktorý si používateľ nastavil. Podmienka za slovom „$if“ môže obsahovať kód jazyka, napríklad EN (pre angličtinu) alebo DE (pre nemčinu). Napríklad:

$if EN {Good morning $login}
$if DE {Guten Morgen $login}

Konštrukt $if je možné taktiež použiť pre zobrazenie rôznych správ v závislosti na tom, či je návštevník prihlásený alebo nie. Napríklad:

$if out {Please sign in first or create an account if you don't have one}
$if user {Welcome back $login!}

Úplný prehľad spôsobov použitia $if nájdete v návode pre úpravu vzhľadu.

Prepojenie s inými webmi pomocou služieb Zapier alebo Integromat

Účet SuperSaaS je možné prepojiť s množstvom webov pomocou služieb Zapier alebo Integromat. Tieto on-line služby umožňujú automatické spustenie akcie v inej aplikácii alebo na inom webe, akonáhle v rozvrhu rezervácií SuperSaaS nastane určitá vec.

Obvyklé použitia sú napríklad:

 • Pridávanie nových používateľov do zoznamu príjemcov v službe MailChimp
 • Prepojenie rozvrhu s nástrojom pre správu projektov, napríklad ProjectManager.com
 • Vytvorenie faktúry v QuickBooks pri pridaní novej rezervácie
 • Vytvorenie riadku v zošite na Google Docs pre každú rezerváciu a následné vytvorenie vlastnej logiky
 • Odoslanie push notifikácie do iPhonu alebo Androidu pomocou služby Pushover.net, čím sa možno vyhnúť obmedzeniam SMS správ a zároveň je lacnejšia.
 • Viac príkladov nájdete na stránkach služieb Zapier alebo Integromat

Pretože služby Zapier aj Integromat dokážu spúšťacie udalosti filtrovať, je možné vytvárať aj veľmi komplexné procesy. Môžete napríklad správou požiadať vedenie o odsúhlasenie rezervácií, ktoré vytvoril nový používateľ a zároveň majú hodnotu viac ako 100 eur. Môžete takto vytvárať logiku, ktorá je na mieru vášmu podnikaniu.

Vytvorenie účtu v službe Zapier a Integromat je zadarmo a obe služby obsahujú bezplatnú tarifu pre drobných používateľov, rovnako ako SuperSaaS.