Vytlačiť stránku

Práca s formulármi

Formulár pridaný do procesu registrácie alebo rezervácie vie od používateľov, ktorí on-line rozvrh rezervácií navštívia, zbierať ďalšie informácie. Akonáhle formuláre spracujete, môžete ich zmazať, alebo ich ponechať pre možnosť neskoršieho nahliadnutia. Tieto dáta je možné aj stiahnuť a používať v iných aplikáciách, ako sú napríklad CRM systémy.

Prístup k formulárom

Nehľadiac na to, či boli formuláre odoslané v rámci procesu rezervácie alebo samostatne, je prehľad všetkých odoslaných formulárov k dispozícii v sekcii Dohľad. Formulár, ktorý bol odoslaný ako súčasť iného procesu on-line rezervačného rozvrhu, bude obsahovať priamy odkaz na relevantnú časť procesu. Po kliknutí na ikonu formulára pri akomkoľvek formulári sa zobrazí jeho zostručnená verzia. Malé pop-up okno, ktoré se zobrazí, bude obsahovať odkazy pre zmazanie formulára a jeho úpravu v úplnej verzii.

Prehľad odoslaných formulárov

Mazanie formulárov

Akonáhle nejaký formulár odstránite, je presunutý do koša. Kôš si môžete zobraziť cez odkaz Zobraziť kôš nad tabuľkou. Formuláre je možné z koša obnovovať, stačí kliknúť na ikonu formulára – Ikona formulára – a v pop-up okne, ktoré sa zobrazí, potom na Obnoviť formulár.

Ak je formulár naviazaný na iný objekt, napríklad na rezerváciu, potom po zmazaní rezervácie bude automaticky odstránený aj formulár. Pokiaľ dôjde k obnoveniu rezervácie, bude automaticky obnovený aj naviazaný formulár. Pri opakujúcich sa rezerváciach môže byť jeden formulár naviazaný na viac objektov. V takom prípade dôjde k presunutiu formulára do koša len vtedy, keď sú zmazané všetky príslušné rezervácie. Po týždni sa položky z koša automaticky vymažú navždy.

Prehľad formulárov v koši

Sťahovanie formulárov

V sekcii Dohľad je možné všetky formuláre stiahnuť tak, že kliknete na ikonu Ikona stiahnutia v záhlaví tabuľky a potom vyberiete typ súboru – CSV, XLS alebo XML. Ak je formulár pripojený k procesu registrácie, je možné ho stiahnuť aj ako súčasť údajov o používateľoch pomocou funkcie Export v on-line rezervačnom rozvrhu. Analogicky, ak je formulár pripojený k procesu rezervácie, sú jeho dáta obsiahnuté v údajoch o rezerváciách, ktoré si možno stiahnuť funkcií Dohľad > Na stiahnutie.

Ukladanie formulárov

Celkový počet vyplnených formulárov a povolený počet pre vašu tarifu (mesačný aj celkový) je zobrazený v Informácie o využití. Na tejto stránke môžete aj pomocou nastavenia pre automatické mazanie mazať už nepotrebné formuláre. Mazanie starých položiek podľa týchto nastavení prebieha raz denne.

Informácie o využití