Vytlačiť stránku

Testovanie pomocou rozhrania PayPal sandbox

Nastavenie platieb je možné otestovať dvomi spôsobmi. Najjednoduchšia možnosť je vytvoriť rezerváciu v ostrej prevádzke a následne ju opäť vziať späť. Bude vás to stáť nejaké drobné, PayPal totiž účtuje poplatok za refundáciu (0,30 USD / 0,35 EUR). Ak sa chcete tomuto poplatku vyhnúť alebo chcete vykonávať detailnejšie testovanie, môžete použiť rozhranie v testovacom móde spolu s vývojárskym PayPal účtom.

 1. Ak ste ešte PayPal sandbox nepoužívali, prihláste sa pomocou svojich normálnych PayPal údajov na stránke developer.paypal.com
 2. Prejdite do Dashboard > Sandbox > Accounts („ovládací panel>sandbox>účty“). Tu uvidíte testovací obchodný (business) účet, ktorý je pre vás už pripravený. Tento účet používa (falošnú) e-mailovú adresu, ktorá je podobná tej vašej, na konci používateľského mena je iba pridaný text -facilitator. Napríklad pouzivatel@priklad.sk sa prevedie na pouzivatel-facilitator@priklad.sk. V prehľade kliknite na túto e-mailovú adresu a potom na odkaz Profile („profil“), ktorý sa zobrazí pod ňou. V zobrazenom pop-up okne vyberte Change password („zmeniť heslo“), zadajte heslo pre tento účet a zmenu uložte
 3. Potom vytvorte aspoň jeden osobný (personal) testovací účet, ktorý použijete pre otestovanie platieb

  Účty v sandboxe
 4. Zostaňte prihlásený na developer.paypal.com a v novom okne/karte prehliadača sa prihláste do SuperSaaS ako administrátor

 5. Prejdite do Nastavenia platieb a kdekoľvek do testového poľa nazvaného ako Odkaz ktorý sa zobrazuje v hornej časti stránky eshopu: pridajte „magické slovo“$gateway {paypal pouzivatel-facilitator@priklad.sk} (pouzivatel-facilitator@priklad.sk nahraďte svojou e-mailovou adresou s príponou „facilitator“)

  Nastavenia testovacieho módu
 6. Dole na stránke označte Testovací mód. Prepnite sa do PayPal „sandbox“ rozhrania…
 7. Kliknite na Uložiť zmeny
 8. Odhláste sa z administrátorského účtu a prihláste sa ako používateľ
 9. Vytvorte rezerváciu vyžadujúcu platbu. Akonáhle budete presmerovaný na PayPal, prihláste sa pomocou údajov niektorého z testovacích osobných (personal) účtov, ktoré ste vytvorili v kroku 3
 10. Celý platobný proces môžete teraz dokončiť, ako by ste boli skutočným používateľom. Po dokončení budete presmerovaní späť na rozvrh SuperSaaS
 11. Odhláste sa ako používateľ a prihláste sa späť ako administrátor. Keď sa teraz pozriete na stav testovacej rezervácie, uvidíte +, čo znamená, že platba bola prijatá
 12. Prezrieť si platby prijaté na „facilitator“ účet, a prípadne tiež otestovať refundácie, je možné kliknutím na Applications > Sandbox accounts („aplikácie>sandbox účty“) a vybraním odkazu Enter Sandbox site („vstúpiť na sandbox web“) nad prehľadom testovacích účtov
 13. Prihláste sa pomocou údajov „facilitator“ účtu, ktoré ste vytvorili v kroku 1
 14. Na karte s prehľadom v My recent activity („moja posledná aktivita“) uvidíte vypísané platby, ktoré ste po testovacej rezervácii dostali. Viac informácií o tom, ako vykonať refundáciu, nájdete v časti Otestovanie systému v ostrej prevádzke

  Prehľad PayPal účtu

Akonáhle je testovanie dokončené, je nutné opäť zmazať „magické slovo“, ktoré ste pridali v kroku 5 (alebo ho v prípade potreby nahradiť relevantnými PayPal údajmi) a odznačiť začiarknutie Testovací mód. Prepnite sa do PayPal „sandbox“ rozhrania… na stránke Nastavenia platieb vypnúť testovací mód.