Podpora
Dokumentácia

Tri typy on-line rozvrhov rezervácií: ktorý vybrať?

Prvé rozhodnutie, ktoré vás pri zakladaní rozvrhu SuperSaaS čaká, je výber typu on-line rozvrhu rezervácií na stránke Nový rozvrh. SuperSaaS podporuje tri typy rozvrhov, aby boli pokryté rôzne použitia, situácie alebo obchodné činnosti.

Tieto tri typy rozvrhov sa nazývajú Kapacitný rozvrh, Zdrojový rozvrh a Servisný rozvrh. Niekedy sa prekrývajú v tom, čo dokážu, a pre niektoré použitia možno použiť viac ako jeden typ. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď viete, ktorý typ je pre vaše potreby najlepší.

Pre skupinové udalosti použite Kapacitný rozvrh

Koľko ľudí sa bude môcť na udalosť prihlásiť? Ak ste odpovedali viac ako jeden, potom pre vás bude najvhodnejší kapacitný rozvrh.

Príklady skupinových udalostí, pre ktoré kapacitný rozvrh funguje najlepšie:

  • Študenti zapisujúci sa na lekciu
  • Návštevníci, ktorí sa registrujú na konferenciu alebo workshop

Príklady situácií, v ktorých kapacitný rozvrh nie je ideálny a bolo by lepšie použiť zdrojový rozvrh alebo servisný rozvrh:

  • Dohodnutie stretnutia s konzultantom (v jeden čas len jediný používateľ)
  • Kúpeľné služby s niekoľkými terapeutmi (klienti si na jeden čas rezervujú niekoľko rezervácií, ale nie u jedného terapeuta)
  • Požičovňa lodí s niekoľkými loďami (ľudia si budú chcieť lode požičiavať v rôznych časoch)
Príklad kapacitného rozvrhu
Kapacitný rozvrh s niekoľkými rezerváciami v jedinom časovom slote

Pre ostatné prípady zvyčajne funguje dobre zdrojový rozvrh

Rozdiel medzi zdrojovým rozvrhom a servisným rozvrhom spočíva hlavne v procese vytvárania rezervácie. Zdrojový rozvrh berie do úvahy hlavne jednotlivé osoby alebo objekty. Zdrojmi môžu byť konzultanti, učitelia, loďky, konferenčné miestnosti alebo iné jednotlivé položky, ktoré možno vždy použiť len pre jednu rezerváciu. Inak povedané, zdroj je možné zarezervovať v rámci určitého časového slotu iba raz. Rozvrh zobrazuje dostupnosť zdroja a používateľ si vyberie niektoré z voľných miest.

Oproti tomu servisný rozvrh je možné použiť pre poskytovanie služieb, pri ktorých je možné vybrať viac ako jeden zdroj. Používateľ si najprv vyberie službu (napr. lekciu, jazdu, zostrih). Potom ako používateľ vyberie službu, budú v rozvrhu zobrazené všetky termíny, v ktorých sú k dispozícii zdroje, ktoré služba vyžaduje (konkrétni lektori, inštruktori jázd alebo kaderníčky).

Odporúčame začať so zdrojovým rozvrhom. Zdrojový rozvrh pre väčšinu situácií funguje najlepšie, pre niektoré prípady je však lepšie použiť proces zameraný na služby. Zdrojový rozvrh by mal obsahovať všetky vzácne zdroje, ktoré sa v rezervačnom procese využívajú. Vzácne zdroje môžu byť napríklad terapeuti, miestnosti, loďky, stoly na biliard atď. Ak zakladáte kalendár, cez ktorý si budú ľudia dohadovať stretnutia s vami, potom ste tým vzácnym zdrojom vy.

Vynechajte zdroje, ktoré nie sú obmedzené alebo sú ľahko dostupné pre každú rezerváciu. Ak napríklad každá schôdzka vyžaduje miestnosť pre stretnutie, ale vždy je nejaká miestnosť k dispozícii, potom nie je potrebné miestnosť uvádzať.

Príklad zdrojového rozvrhu
Zdrojový rozvrh s tromi zdrojmi, v jeden čas môže rezerváciu obsahovať každý z nich

Servisný rozvrh má niekoľko unikátnych funkcií

Najväčšou výhodou servisného rozvrhu je, že berie do úvahy aj zdroje z iných rozvrhov. Ak je vami ponúkaná služba závislá na niekoľkých zdrojoch súčasne, servisný rozvrh bude kontrolovať, či sú všetky potrebné zdroje k dispozícii (objekty a/alebo ľudia) a následne umožní používateľovi vytvoriť si rezerváciu. Pamätajte ale na to, že zatiaľ čo zdrojový rozvrh umožňuje vytváranie rezervácií s rôznymi dĺžkami a/alebo opakovaných rezervácií, v servisnom rozvrhu tieto funkcie nie sú.

Príklady, kde sa dá najlepšie využiť servisný typ rozvrhu:

  • Pre jednu rezerváciu je potrebných viac zdrojov. Napríklad: pre rezerváciu liečebnej procedúry je potrebný terapeut aj miestnosť.
  • Rôzne služby potrebujú rôzne zdroje. Napríklad: určité ošetrenia môžu byť vykonané iba určitým lekárom.

Aby ste mohli definovať službu používajúcu niekoľko zdrojov, musíte tieto zdroje najskôr definovať v zdrojovom rozvrhu.

Príklad zdrojového rozvrhu
Servisný rozvrh, v ľavom stĺpci sú uvedené všetky dostupné služby

Kombinácia niekoľkých rozvrhov

Ak máte servisný rozvrh prepojený s niekoľkými zdrojovými rozvrhmi, potom je možné skombinovaním niekoľkých kalendárov dohromady uspokojiť aj komplexnejšie požiadavky na rezervačný systém.

Povedzme napríklad, že kúpele majú dvoch terapeutov a každý z nich vykonáva konkrétne procedúry v konkrétnych miestnostiach. Môžete určiť, že jedna zo služieb vyžaduje „terapeuta 1“ alebo „terapeuta 2“ a zároveň „miestnosť 1“. Terapeut 1 nemusí byť v rovnakom rozvrhu ako terapeut 2, takže môže každý z terapeutov synchronizovať svoju dostupnosť z vlastného Google Kalendára.

Ak chcete vidieť, prečo si používatelia nemôžu zarezervovať určitú kombináciu zdrojov, potom v každom rozvrhu vypnite voľbu, ktorá administrátorovi umožňuje ignorovať pracovnú dobu.
Kombinácia niekoľkých rozvrhov
Servisný rozvrh je možné použiť pre spojenie niekoľkých rôznych kalendárov do jedného

Ktorý typ rozvrhu je pre vaše potreby najvhodnejší?

Pretože môžete vytvárať aj mazať ľubovoľný počet rozvrhov, nie je na škodu si vyskúšať viac typov a následne zmazať tie, ktoré nepoužívate. Okrem typu rozvrhu možno neskôr čokoľvek zmeniť. Môžete vyskúšať príklad každého typu rozvrhu zo sekcie s ukážkami. Tiež sa vám môžu hodiť návody pre jednotlivé typy.

Použitie rozvrhuTyp rozvrhu
Študenti sa prihlasujú na lekcieKapacitný
Účastníci sa prihlasujú na udalosťKapacitný
Zamestnanci si rezervujú miestnosti na stretnutieZdrojový
Používatelia si vyberajú dĺžku schôdzokZdrojový
Zobrazenie voľných izieb v penzióneZdrojový
Rezervácie projektora a miestnosti zároveňServisný
Ilustrácia každej služby pomocou obrázkuServisný
Kombinácia a prepojenie niekoľkých rozvrhovServisný

Pokročilé nastavenia

Systém SuperSaaS je veľmi flexibilný, čo sa týka konfigurácie procesu vytvárania rezervácie. Tu uvádzame štyri tipy pre konfiguráciu rozvrhu pre niektoré špecifické požiadavky.

Obmedzenia rezervácií

V zdrojových a servisných rozvrhoch si používatelia môžu vytvoriť rezerváciu kdekoľvek okrem miest, ktoré zakážete. Ak teda nejaké miesto nezablokujete, je v predvolenom nastavení pre rezervácie k dispozícii celý rozvrh. V kapacitnom rozvrhu je to naopak: používatelia si môžu rezervácie vytvárať iba tam, kde vytvoríte sloty. Ak chcete, aby si ľudia mohli vyberať len z niekoľkých dostupných dát, môžete použiť kapacitný rozvrh a maximálny počet rezervácií nastaviť na 1. Môže to byť jednoduchšie, než blokovať všetky nedostupné dáta v zdrojovom alebo servisnom rozvrhu.

Samostatný servisný rozvrh

Môžete definovať službu, ktorá nebude spojená so žiadnym zdrojom. Ak služba nepotrebuje žiadne zdroje, teoreticky môže byť na rovnaký čas vytvorených nekonečne veľa rezervácií, čomu sa zvyčajne chceme vyhnúť. Preto je možné servisný rozvrh nastaviť tak, aby nepovoľoval prekrývajúce sa rezervácie a fungoval tak vlastne ako zdrojový rozvrh s jedným zdrojom. Túto jednoduchú skratku môžete využiť, ak máte jeden zdroj a chcete použiť servisný rozvrh, napríklad pretože je pre váš účel lepší jeho formát kalendára.

Rovnaké zdroje prezentované ako jedna entita

Servisný rozvrh je možné taktiež využiť pre zobrazenie skupiny zdrojov ako jednu entitu. To je užitočné, keď napríklad prenajímate 20 identických kusov vybavenia a nechcete, aby si zákazník vyberal konkrétny kus. Môžete nastaviť buď náhodný výber alebo môžete určiť poradie a prenajímať vždy prvý kus, ktorý je k dispozícii.

Jeden zdroj zobrazený ako niekoľko entít

Naopak jeden zdroj môže byť dvoma alebo viacerými servisnými rozvrhmi reprezentovaný ako dve rôzne entity. Jeden rozvrh môže byť napríklad pre členov klubu a druhý pre bežných zákazníkov. Členovia môžu mať oproti ostatným zákazníkom nižšiu cenu za rezerváciu alebo môžu rezervácie vykonávať skôr. Ďalší príklad môže byť konzultantka pracujúca na viacerých miestach. Pre každé miesto si môže vytvoriť špeciálny rozvrh na mieru klientovi a napriek tomu nebude možné rezervovať rovnaký čas dvakrát.

Ďalej: Vyskúšanie vytvoreného rozvrhu