Rezervačný systém - návody

Pri nastavovaní vášho rezervačného systému môžete postupovať podľa týchto návodov alebo si nastavenia vyskúšajte hneď a potom sa k návodom vráťte, aby ste sa presvedčili, že ste nič nezabudli. Obidve možnosti sú správne.

Nasledujúce odseky sa venujú detailnému popisu určitých nastavení rezervačného systému:

Systém má veľa volieb, a tak je jednoduché nejakú prehliadnuť, preto je dobré si návody zbežne prečítať, aby ste predišli nejakému chýbajúcemu nastaveniu. V každom prípade môžete experimentovať - môžete si vytvoriť nový rozvrh a potom ho kedykoľvek zmazať, ak sa vám nebude páčiť.