Vytváranie rezervácií v SuperSaaS a nový zákon o ochrane osobných údajov v EÚ (GDPR)

Súkromie

25. mája 2018 nadobudne účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Cieľom GDPR je posilnenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov v EÚ a harmonizácia legislatívy EÚ v oblasti ochrany údajov. Služba SuperSaaS bude v súlade s GDPR, akonáhle toto nariadenie v roku 2018 vstúpi do účinnosti. Ak používate rezervačný systém pre ukladanie osobne identifikovateľných údajov, budete zrejme musieť podniknúť niektoré kroky pre splnenie novej legislatívy.

Čo je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je nová európska legislatíva týkajúca sa ochrany súkromia, ktorá vojde do platnosti 25. mája 2018. GDPR nahradí smernicu EÚ o ochrane osobných údajov a má za cieľ harmonizovať legislatívu na ochranu osobných údajov v celej Európskej únii.

Cieľom novej legislatívy je zlepšenie zabezpečenia osobných údajov a harmonizácia právnych predpisov. Nové opatrenia zahŕňajú:

Aké sú vaše povinnosti ako zákazníka spoločnosti SuperSaaS?

Zákazníci spoločnosti SuperSaaS budú spravidla vystupovať ako správcovia údajov všetkých osobných údajov v rezervačných rozvrhoch a formulároch. SuperSaaS je spracovateľ údajov a spracováva osobné údaje v mene správcu údajov, keď vy alebo niektorý z vašich koncových používateľov používate systém SuperSaaS. Správca údajov určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, zatiaľ čo spracovateľ údajov údaje spracúva v mene prevádzkovateľa údajov.

Vzhľadom k tomu, že vaša zodpovednosť ako správcu údajov závisí od typu ukladaných informácií a na ich účele, nemôžeme tu poskytnúť konkrétne pokyny. Všeobecne možno povedať, že kontrolóri údajov sú zodpovední za implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že akékoľvek spracovanie údajov prebieha v súlade s GDPR. Povinnosti správcov sa týkajú zásad, ako sú zákonnosť, obmedzenie účelu a presnosť, ako aj zachovanie práv dotknutých osôb s ohľadom na ich údaje. Ak ste správcom údajov, pokyny týkajúce sa vašich povinností na základe GDPR nájdete v sekcii o GDPR na webových stránkach orgánu na ochranu osobných údajov vo vašej zemi. Môžete tiež vyhľadať právne poradenstvo týkajúce sa vášho postavenia a povinností podľa GDPR, ktoré je špecificky prispôsobené pre vašu situáciu.

Pre zákazníkov spoločnosti SuperSaaS môžu byť užitočné nasledujúce body:

Čo spoločnosť SuperSaaS urobila, aby splnila požiadavky nariadenia GDPR?

SuperSaaS už spĺňa súčasnú smernicu EÚ o ochrane údajov, ktorú bude GDPR nahrádzať. Keď nariadenia GDPR vstúpia v máji 2018 do platnosti, budeme plne v súlade s dodatočnými požiadavkami. Tu sú niektoré z činností, ktoré sme už vykonali alebo sú v procese realizácie:

Ak máte otázky týkajúce sa našich pracovných postupov v súvislosti s GDPR, neváhajte nás kontaktovať.