SuperSaaS prehliadka

5 / 5

Všetky nastavenia sú jednoducho dostupná z hlavnej obrazovky, kde môžete spravovať viac rezervačných kalendárov.
SuperSaaS prehliadka
1Hlavná obrazovka vám poskytuje prehľad všetkých vašich rezervačných kalendárov na jednom mieste. Nastavenia, ktoré tu vyberiete potom platí pre všetky.
2V sekcii Užívateľské nastavenia môžete rýchlo povoliť alebo zakázať prístup určitých užívateľov alebo priradiť špeciálne povolenia superpoužívateľom.
3Môžete si vybrať rezervačný rozvrh aby fungoval tak ako potrebujete, keď vykonávate zmeny môžete všetkým zakázať prístup alebo zmeny môžete realizovať za pochodu.
4Hoci je tu celý rad variantov, rýchlo sa s užívateľským rozhraním zžije. Bolo schválené a otestované so všetkými bežnými prehliadačmi bez potreby čokoľvek inštalovať.