SuperSaaS prehliadka

5 / 5

Všetky nastavenia sú jednoducho dostupná z hlavnej obrazovky, kde môžete spravovať viac rezervačných kalendárov.

SuperSaaS prehliadka
1
Hlavná obrazovka vám poskytuje prehľad všetkých vašich rezervačných kalendárov na jednom mieste. Nastavenia, ktoré tu vyberiete potom platí pre všetky.
2
V sekcii Užívateľské nastavenia môžete rýchlo povoliť alebo zakázať prístup určitých užívateľov alebo priradiť špeciálne povolenia superpoužívateľom.
3
Môžete si vybrať rezervačný rozvrh aby fungoval tak ako potrebujete, keď vykonávate zmeny môžete všetkým zakázať prístup alebo zmeny môžete realizovať za pochodu.
4
Hoci je tu celý rad variantov, rýchlo sa s užívateľským rozhraním zžije. Bolo schválené a otestované so všetkými bežnými prehliadačmi bez potreby čokoľvek inštalovať.