Pomoc s rozvrhom Konzultácie Body Experts

Sme tu pre Vás:

Body Experts
vvv.bodyexperts.eu
+421 905 596 968
microsilver@bodyexperts.eu

Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Schôdzka vytvorené vami, kliknite kvôli úpravám
 Prázdne miesto, kliknite, ak chcete vytvoriť schôdzka

Vaše možnosti v rozvrhu

Na odlišný dátum sa môžete dostať kliknutím na triangle vedľa súčasného dátumu, alebo kliknutím vo vnútri položky mesiac napravo. Môžete si vybrať medzi rôznymi zobrazeniami rozvrhu, napríklad si môžete zobraziť celý mesiac alebo len jeden deň na stránke, kliknutím na odpovedajúce svetlomodrú záložku. Zoznam dostupných voľných termínov získate kliknutím na záložku ‚Voľné termíny‘. Výberom záložky „Moje rezervácie“ si môžete zobraziť zoznam Vami vytvorených rezervácií.

Vytvorenie novej rezervácie

Novú rezerváciu vytvoríte kliknutím na príslušné políčko. Môžete upraviť už vytvorené schôdzky klikaním na ne. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať schôdzky. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať schôdzky:Ktokoľvek kto toto vidí, môže čokoľvek pridať
Kto môže meniť schôdzky:Iba administrátor alebo superužívateľ môže robiť zmeny

Späť