Pomoc s rozvrhom REZERVACNY SYSTEM

VIRTUALNA REALITA BRATISLAVA

Miletičova 46, 821 08 Bratislava

+421 904 153 080

info@virtualnarealita-ba.sk

http://www.virtualnarealita-ba.sk/

Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Rezervácia vytvorené niekým iným
 Rezervácia vytvorené vami, kliknite kvôli úpravám
 Prázdne miesto, kliknite, ak chcete vytvoriť rezervácia

Vaše možnosti v rozvrhu

Na odlišný dátum sa môžete dostať kliknutím na triangle vedľa súčasného dátumu, alebo kliknutím vo vnútri položky mesiac napravo.

Vytvorenie novej rezervácie

Novú rezerváciu vytvoríte kliknutím na príslušné políčko. Môžete upraviť už vytvorené rezervácie klikaním na ne. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať rezervácie. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať rezervácie:Ktokoľvek kto toto vidí, môže čokoľvek pridať
Kto môže meniť rezervácie:Iba administrátor alebo superužívateľ môže robiť zmeny

Späť