Rezervácia - Virtuálna Realita Bratislava, Miletičova 46

Vľavo si vyberte počet VR zariadení a rozsah v hodinách.
V kalendári si vyberte voľný termín a vyplňte objednávku:

  

1x VR - 30 min 0:30
1x VR - 1 hod 1:00
1x VR - 2 hod 2:00
2x VR - 1 hod 1:00
2x VR - 2 hod 2:00
3x VR - 1 hod 1:00
3x VR - 2 hod 2:00
3x VR - 3 hod 3:00