Pomoc s Novým užívateľ účtov Skitatry

V závislosti na nastaveniach vytvoreným užívateľom sa budete musieť prihlásiť na to, aby ste aplikáciu mohli využívať. Ak si vytvoríte prihlasovacie meno, môžete ho využívať pre akúkoľvek aplikáciu na tomto účte „skitatry“.

Administrátor určuje kto môže vytvoriť nové prihlasovacie meno. Súčasné nastavenie: Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.

V prípade otázok týkajúcich sa tejto aplikácie, kontaktujte prosím administrátora.

Späť