Rozvrh pre Puchov

V dohľadnej dobe budeme prechádzať na centrálny objednávkový systém cez korona.gov.sk

Z toho dovôdu nie sú vytvorené termíny na objednávanie cez tento systém.