Registračný systém kurzov prvej pomoci

1. Zvoľte si druh kurzu podľa farby v kalendári:
- kurz KPR/AED
- Baby kurz prvej pomoci
- 8 hodinový kurz prvej pomoci
- 16 hodinový kurz prvej pomoci
- 33 hodinový kurz prvej pomoci

2. Vyberte si voľný termín zvoleného kurzu v kalendári.

3. Vyplnte formulár a odošlite ho ( ak sa prihlasujete viacerí, každý musí vyplniť formulár samostatne za seba).

4. Na e-mail Vám príde potvrdenie prihlásenia na kurz.

5. 3 dni pred kurzom dostanete e-mail s pripomenutím kurzu, časom začiatku, a miestom.

 

Odoslaním údajov pri registrácií na konkrétny termín kurzu prvej pomoci sa zaväzujete k účastni na konkrétnom termíne kurzu a platbe na mieste za kurz v hotovosti alebo faktúrou.

V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte na predseda.za@redcross.sk

Odoslaním osobných údajov ku registrácií na kurz prvej pomoci súhlasíte s ich spracovaním a archiváciou. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.


Bezplatná verzia používa cookies tretej strán na zobrazenie relevantné reklamy.Používaním popr. kliknutím na OK súhlasíte s používaním týchto cookies.