Pomoc s rozvrhom Conversation lessons

Almost all text on the schedule, including this help text, can be customized. Use the editor on our configuration page or copy/paste your own HTML and graphics.

Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Lesson vytvorené niekým iným
 Lesson vytvorené vami, kliknite kvôli úpravám
 Prázdne miesto, kliknite, ak chcete vytvoriť lesson

Vaše možnosti v rozvrhu

Na odlišný dátum sa môžete dostať kliknutím na triangle vedľa súčasného dátumu, alebo kliknutím vo vnútri položky mesiac napravo. Môžete si vybrať medzi rôznymi zobrazeniami rozvrhu, napríklad si môžete zobraziť celý mesiac alebo len jeden deň na stránke, kliknutím na odpovedajúce svetlomodrú záložku. Zoznam dostupných voľných termínov získate kliknutím na záložku 'Voľné termíny'. Výberom záložky „Moje rezervácie“ si môžete zobraziť zoznam Vami vytvorených rezervácií.

Vytvorenie novej rezervácie

Novú rezerváciu vytvoríte kliknutím na príslušné políčko. Môžete upraviť už vytvorené lessons klikaním na ne. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať lessons. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať lessons:Ktokoľvek kto toto vidí, môže čokoľvek pridať
Kto môže meniť lessons:Ktokoľvek kto môže niečo pridať, môže zmeniť všetky lessons

Späť