Pomoc s rozvrhom Denný zážitkový tábor v prírode

Vitajte v online rozvrhu pre Denný zážitkový tábor v prírode. V prípade otázok týkajúcich sa tejto aplikácie, kontaktujte prosím administrátora.
Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Dostupné kolónka, kliknite, ak sa chcete registrovať
 Plné kolónka, kliknite pre ďalšie informácie
√Ste zaregistrovaný alebo na čakacej listine pre kolónka

Vaše možnosti v rozvrhu

Zoznam dostupných voľných termínov získate kliknutím na záložku 'Voľné termíny'. Výberom záložky „Moje rezervácie” si môžete zobraziť zoznam Vami vytvorených rezervácií.

Vytvorenie novej rezervácie

Vytvoriť nové rezervácie kliknutím na dostupné kolónka. Vystornovať alebo zmeniť Vami vytvorenú rezerváciu môžete kliknutím na ikonku „Editovať” na konci riadku každej z Vami vytvorených rezervácii. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať rezervácie. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať rezervácie:Ktokoľvek kto toto vidí, môže čokoľvek pridať
Kto môže meniť rezervácie:Iba administrátor alebo superužívateľ môže robiť zmeny

Späť