Pomoc s rozvrhom rezervacia tury

#4310db

Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Dostupné udalosť, kliknite, ak sa chcete registrovať
 Plné udalosť, kliknite pre ďalšie informácie
√Ste zaregistrovaný alebo na čakacej listine pre udalosť

Vaše možnosti v rozvrhu

Na odlišný dátum sa môžete dostať kliknutím na triangle vedľa súčasného dátumu, alebo kliknutím vo vnútri položky mesiac napravo. Zoznam dostupných voľných termínov získate kliknutím na záložku 'Voľné termíny'. Výberom záložky „Moje rezervácie“ si môžete zobraziť zoznam Vami vytvorených rezervácií.

Vytvorenie novej rezervácie

Vytvoriť nové účasti kliknutím na dostupné udalosť. Vystornovať alebo zmeniť Vami vytvorenú rezerváciu môžete kliknutím na ikonku „Editovať“ na konci riadku každej z Vami vytvorených rezervácii. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať účasti. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať účasti:Ktokoľvek kto toto vidí, môže čokoľvek pridať
Kto môže meniť účasti:Iba administrátor alebo superužívateľ môže robiť zmeny

Späť