Rozvrh pre Detské dopravné ihrisko

Prosím vyplňte všetky polia pre novú rezerváciu, ako aj počet žiakov a triedu.
ZŠ mimo okresu Pov. Bystricu majú vstup len na základe objednávky, za úhradu 1,00 € za osobu. Všetky školy sú povinné priniesť so sebou menný zoznam detí podpísaný dozorom, ktorý sprevádza deti. Všetky deti sú povinné si priniesť vlastnú prilbu! V prípade nepriaznivého počasia sa Dopravná výchova nekoná.