Mountain Rescue Camp - kurzy pre verejnosť

Vitajte v našom rozvrhu kurzov. Pre rezerváciu sa zaregistrujte na stránke. 

1. V kalendári si vyberte termín kurzu 

2. kliknite na farebnú udalosť v kalendári a po otvorení okna kliknite na "Nová rezervácia" a vyplňte požadované údaje. 

3. Budete vyzvaný k platbe, po jej realizácii ste automaticky zaradený do kurzu. Platbu realizujte bankovým prevodom na účet uvedený pod vašou registráciou. 

4. Približne 14 dní pred termínom kurzu dostanete podrobné informácie k organizácii kurzu

Odoslaním prihlášky poskytujete výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov, uvedených v tejto prihláške, a to v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje pre potreby spracovania evidencie. Zároveň dotknutá osoba udeľuje výslovný súhlas organizátorovi s vytvorením, spracovaním a zverejnením obrazových záznamov z kurzu. Doktnutá osoba si je vedomá svojho práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.