Letný tábor Horskáčik 2023. kemp Slnečné skaly, cena: 350€

 

Vitajte pri registrácii na Letný tábor. Vyberte si  nižšie v kalendári 1. , 2. alebo 3. turnus a po kliknutí na dátum sa zaregistrujete na požadovaný turnus v nasledujúcich krokoch: 

1) Máte zobrazený podrobný pohľad na kalendár s turnusmi tábora. 

2) Po kliknutí na dátum turnusu sa vám otvorí okno kde zadáte "nová rezervácia" a vyplnníte údaje, stlačíte "vytvoriť rezerváciu".

3) Vyplníte formulár "Prihláška na letný tábor" ktorý sa otvorí. 

4) Dostanete pokyny k uskutočneniu platby k rezervácii.

5) Najprv vám príde automaticky mail o uskutočnení rezervácie.

6) Po pripísaní platby na náš účet dostanete potvrdzujúci email o zaradení na tábor. Registrácie, ktoré nebudú uhradené do 7 dní, budú automaticky vymazané. 

7) Pre vytvorenie novej registrácie kliknite na zelené políčko "mesiac" alebo "voľné termíny" . 

Odoslaním prihlášky zákonný zástupca dieťaťa, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi Horskáčik O.Z. (ďalej ako organizátor) výslovný súhlas so spracúvaním jeho a osobných údajov dieťaťa, uvedených v tejto prihláške, a to v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje pre potreby spracovania evidencie. Zároveň zákonný zástupca udeľuje výslovný súhlas organizátorovi s vytvorením, spracovaním a zverejnením obrazových záznamov dieťaťa z účasti v tábore. Zákonný zástupca si je vedomí svojho práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho a osobných údajov dieťaťa, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.