Nová verzia nápovedy je k dispozícii tu

Tri typy rozvrhov: Ktorý z nich použiť?

Prvá vec, ktorú musíte urobiť keď chcete nastaviť rezervačný systém SuperSaaS je zvolenie vhodného typu rozvrhu. Proces rezervácie sa pri rôznych činnostiach veľmi líši. SuperSaaS ponúka tri rôzne typy rozvrhov (spôsobov rezervácie), ktoré Vám umožnia si vybrať ten, ktorý bude najlepšie zodpovedať vašim potrebám. Tieto tri typy sa nazývajú "kapacitný rozvrh", "zdrojový rozvrh" a "servisný rozvrh" Uvedené typy sa v niektorých veciach prekrývajú a pre niektoré varianty bude fungovať viac než len jeden typ, ale najlepšie výsledky dosiahnete, keď si zvolíte typ, ktorý zodpovedá vašej situácii.

"Kapacitný typ" rozvrhu použite pre akcie s viac ľuďmi

Pre rozlíšenie medzi typmi rozvrhov si najskôr odpovedzte na otázku: Môžu si používatelia (klienti) rezervovať rovnakú akciu v rovnakom čase?”. Ak je odpoveď "áno", tak potom je voľba kapacitného typu rozvrhu správna.

Príklady keď si používatelia rezervujú rovnakú udalosť v rovnakom čase, kde bude pre kapacitný typ rozvrhu najvhodnejšie:

Príklady kde kapacitný rozvrh nebude fungovať najlepšie; miesto toho je vhodnejší použiť zdrojový alebo servisný typ:

Príklad kapacitný rozvrh Kapacitný typ rozvrhu s viac rezerváciami na rovnaký časový úsek.
Príklad zdrojový rozvrh Zdrojový typ rozvrhu s tromi zdrojmi - každý časový úsek má jednu rezerváciu
Príklad servisný rozvrh Servisný typ rozvrhu s jedným zdrojom a ľavým stĺpcom pre dostupné služby

"Zdrojový typ" rozvrhu bude fungovať v mnohých ďalších prípadoch

Rozdiel medzi zdrojovým typom a servisným typom leží primárne v procese rezervácie. Ako názov naznačuje "zdrojový typ" je organizovaný okolo určitého zdroja (učiteľa, skútrov, miestností) a každý zdroj môže byť v danom čase použitý len raz. Rozvrh zobrazuje dostupnosť zdrojov a používateľ si vyberá voľné miesto. Na druhú stranu so servisným typom rozvrhu si používateľ najskôr volí službu (lekciu, jazdu, strih) a rozvrh potom zobrazuje všetky dostupné zdroje potrebné pre danú službu.

Odporúčame vám začať s vytvorením zdrojového typu rozvrhu. Zdrojový typ rozvrhu bude najlepšie fungovať v väčšine scenárov hoci by niekedy proces orientovaný na služby sedel lepšie. Zdrojový typ by mal obsahovať všetky "dôležité zdroje", ktoré sú zahrnuté v rezervačnom procese. Týmito zdrojmi môžu byť napríklad lekári, miestnosti, skútre, gulečníkové stoly atď. Ak chcete aby si ľudia rezervovali s vami schôdzky, potom vy budete dôležitý zdroj. Nepridávajte zdroje, ktoré nie sú dôležité. Napríklad ak na schôdzku potrebujete jednaciu miestnosť, ale máte ich vždy dostatok, nemá zmysel ich do rezervácií zahrňovať.

"Servisný typ" rozvrhu má niekoľko unikátnych vlastností

Hlavnou výhodou servisného typu rozvrhu je, že berie ohľad na dostupnosť zdrojov v iných rozvrhoch. Na druhú stranu zdrojový typ rozvrhu umožňuje vytvárať rezervácie užitočnej dĺžky a vytvárať opakované rezervácie - to servisný typ rozvrhu neumožňuje.

Príklady kde sa dá najlepšie využiť servisný typ rozvrhu:

K nastaveniu služby, ktorá potrebuje viac zdrojov potrebujete najskôr nastaviť zdroje v zdrojovom type rozvrhu..

Keďže môžete vytvárať a mazať rozvrhy tak často ako chcete, nestane sa nič keď si vyskúšate niekoľko typov rozvrhov a neskôr tie nepoužité zmažete. V rozvrhu môžete následne zmeniť čokoľvek okrem jeho typu. Môžete si prejsť každý z typov rozvrhu v demoverziách rezervačného systému alebo si prejsť detailný popis jednotlivých typov tu:

Príklad použitiaTyp rozvrhu
Chcete aby si študenti rezervovali lekcie?Kapacitný
Chcete aby si účastníci rezervovali miesto na akciu?Kapacitný
Chcete aby si zamestnanci rezervovali jednaciu miestnosť?Zdrojový
Chcete aby si používatelia sami zvolili dĺžku schôdzok?Zdrojový
Chcete ukázať voľné miesto v penzióne?Zdrojový
Chcete si rezervovať projektor spolu s jednacou miestnosťou?Servisný
Chcete ku každej službe pripojiť ilustračný obrázok?Servisný

Pokročilé nastavenia


Späť na Zoznam návodov