Nová verzia nápovedy je k dispozícii tu

Zľavové a propagačné kupóny pre promo akcie

Zľavové kupóny prehľad

Vašim zákazníkom môžete ponúknuť zľavový kód, ktorý Vaši zákazníci môžu využiť behom rezervácie. Rezervačný systém dokáže sledovať či sú kódy pre danú rezerváciu platné. Ak voucher obsahuje zľavu, tak je automaticky aplikovaná. Môžete tiež vytvoriť dávku jednorázových kódov, pre zľavové ponuky typu "zľavomat".

Nastavenie kódu

Aby bolo možné použiť vouchery, tak najskôr je potrebné pridať ďalšie pole do dialógu rezervácie, ktoré bude slúžiť pre zadanie kódu. Prejdite na stránku nastavenia na záložku "Spracovanie" a kliknite na prvý z dvoch odkazov "Upraviť" pri poliach slúžiacich k zadaniu rezerváce. Na obrazovke sa objaví časť "Editovať voliteľné pole" ktoré obsahuje nasledujúce nastavenia:

Nová promo akcia

Ďalej prejdite do záložky "Prehľad" na stránke s nastavením rozvrhu a v časti "Zdroje súhrn" zvoľte "Nastavenie promo akcie" Tento odkaz je viditeĽný len v prípade, keď Váš rozvrh bude obsahovať pole "Kód voucheru" (nastavenie viď vyššie) Teraz na stránke "Promo akcie - vouchery" kliknite na tlačidlo "Nová promo akcia" pre nastavenie kódov.

Do okna, ktoré sa objaví môžete zadať kód pre danú promo akciu. Povolená je akákoľvek kombinácia čísel, písmen a medzier bez rozlíšenia veľkých či malých písmen. Všetky ostatné polia v tomto okne sú voliteľné. Pole "Opis" je len pre Vašu potrebu, nie je zobrazené zákazníkom. Ďalších niekoľko polí slúži k nastaveniu možností uplatnenia voucheru. Prvé rozmedzie dátumov kontroluje časové rozpätie, keď je voucher použitý. Druhé časové rozpätie kontroluje dátum, na ktorý je vytvorená rezervácia s voucherom. To umožňuje vytvoriť voucher len pre špecifickú časovo omezenú udalosť. Do polí s dátumom je možné zadať i čas, to ak chcete platnosť voucheru obmedziť na jednu akciu v jednom dni, ktorý má inak viac akcií. Ak použitie voucherov nechcete nijak obmedzovať, stačí pole ponechať prázdne.

Všimnite si, že síce voucher môže byť použitý len raz, ale môže byť použitý pri opakujícich sa rezerváciách (za predpokladu, že máte povolené opakujúce sa rezervácie vo vašom rozvrhu) Zaškrtávacie pole s názvami dňov vám umožní vytvoriť vouchery, ktoré sa dajú použiť len v určitých dňoch, napríklad len cez víkendov. Záverom posledné pole vám umožní automaticky aplikovať zľavu, buď ako percento alebo ako pevnú čiastku. Ak chcete vytvoriť voucher pre rezerváciu bez platby (preskočí sa platenie rezervácie) tak zadajte zadajte 100%. Ak chcete vytvoriť voucher, ktorý neposkytuje zľavu, ale iný benefit (napr. tričko zdarma), ktorý obstarávate mimo rezervačný systém, tak vložte 0%.

Po uložení sa voucher objaví v zozname dostupných voucherov. Akýkoľvek neplatný voucher sa objaví v zozname ako šedivý, napríklad pretože už uplynula doba jeho platnosti alebo pretože už bol použitý.

Vytvorenie viacero voucherov naraz

V systéme existuje ďalšia možnosť ako vytvoriť viac voucherov naraz. To sa hodí pre jednorázové kupóny pre ponuky typu "zľavomať", kde sa každý kód dá použiť len raz. Rovnako tento spôsob môžete použiť na vytvorenie voucherov, ktoré môžete predávať ako darčekové cerfifikáty, ale pre tieto účely sa dá použiť aj PayPal, ktorý má rovnako podobnú funkciu a funguje spolu so SuperSaaS. PayPal má popis k darčekovým cerfifikátom na svojom webe.

Pre vytvorenie dávky kupónov kliknite na "Nová promo akcia" a potom v novo otvorenom okne kliknite na "Vložiť zoznam". Textové pole vám umožní zadať zoznam čísel (kódov) voucherov alebo lepšie skopírovať zoznam z iného programu - napr. Excelu. Všetky ďalšie nastavenia, ktoré definujete v zbytku okna sa aplikujú na každý voucher v zozname.

Ak máte veľký počet voucherov objaví sa tu ďalšia voľba "Hromadné zmazanie". To vám dovolí ľahko odstrániť všetky vouchery naraz, alebo odstrániť všetky už použité vouchery. Vouchery sú overované v momente jeho zadania do rezervácie, ich odstránenie nemá vplyv na už urobené rezervácie s týmito vouchery.

Rezervačný systém s využitím voucherov

Proces rezervácie sa bez použitia voucheru nijak nemení, ale ak sa použije platný kupón počas rezervácie, tak dôjde k zmene v závislosti na tom, či voucher obsahuje zľavu, a či je aktívny platobný systém. Zľava je aplikovaná na celkovú cenu a ak neostáva nič na doplatenie, rezervácia je označená ako "Zaplatené kupónom". Ak je hodnota voucheru vyššia ako čiastka na úhradu, tak preplatok nie je evidovaný. Zbytok prebieha ako obvykle: ak zákazníkovi ostáva kredit, tak je použitý a pokiaľ na úhradu už nič neostáva tak je rezervácia označená ako "Uhradená kreditom" Ak ostáva ešte niečo doplatiť, tak je používateľ presmerovaný na obrazovku s platbou a uhradené rezervácie sú označené ako "Zaplatené".

Ak dovolíte zákazníkom vytvárať opakované rezervácie tak si uvedomte, že voucher sa použije pri každej opakovanej rezervácii, i keď je voucher nastavený ako jednorázový. V tomto prípade sa zľava aplikuje na súčet cien všetkých rezervácií. V stĺpci "Použité" na obrazovke s nastavením promo akcie je vidieť koľkokrát bol voucher použitý, takže v prípade opakovanej rezervácie i jednorázový voucher bude ukazovať viac použití. Ak má používateľ nárok na stálu zľavu (ako je vysvetlené v návode na nastavenie platieb) tak má zľava na voucheru prednosť, a to i v prípade ak má voucher nižšiu alebo nulovú zľavu.

Hneď ako koncový používateľ zadá voucher do rezervácie, už ho ďalej nemôže zmeniť, ani získať zľavu k inej rezervácii vytvorenej predtým. Ak používateľom povolíte zmazanie celej rezervácie, v tom prípade sa zase voucher označí ako nepoužitý. DÔLEŽITÉ : Z vyššie uvedeného dôvodu by ste mali nastaviť systém tak, aby používatelia nemohli mazať prebehnuté rezervácie, inak budú môcť použiť voucher opakovane. Ako superuser alebo administrátor môžete pole s voucherom upravovať. Ak teda pole s voucherom alebo rezerváciou zmažete, tak súvisejúci voucher bude označený znovu ako "nepoužitý". Výnimka z tohto pravidla je automatické premazávanie uplynulých rezervácií v časti "Informácie o využití".


Späť na Zoznam návodov