Fitness

Návod: Ako vytvoriť rezervačný systém pre Fitness klub

Tento návod popisuje ako nastaviť rezervačný systém napríklad pre fitness klub. Výsledok potom môžete vidieť tu demoverzia rezervačného systému. Malo by byť zrejmé, že tieto inštrukcie si môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedali Vašim špecifickým potrebám. Napríklad rovnaké nastavenia môžete použiť pre prihlasovanie študentov na lekciu alebo pre registráciu účastníkov konferencie.

Ako používať túto dokumentáciu

Bežný spôsob nastavenia rezervačného systému SuperSaaS je pomocou cyklu "Nastav a vyskúšaj":

  1. Nastavte si základný rozvrh pomocou sprievodcu
  2. Vyskúšajte či funguje podľa očakávania
  3. Pokým nie ste spokojní, vykonávajte zmeny v nastaveniach a potom sa vráťte k bodu 2.
  4. Ak ste spokojní, tak rozvrh umiestnite na váš web.

Táto dokumentácia sleduje túto základnú štruktúru, len v niektorých miestach sa odlišuje, aby bolo možné ponechať súvisiace veci pri sebe. Kliknutie na odkaz "Ďalšia kapitola" dole vás prenesie v dokumentácii postupne k ďalším bodom, ale cez zoznam návodov môžete preskočiť rovno k téme, ktorá Vás zaujíma.

Predtým než začnete, vytvorte si v rezervačnom systéme SuperSaaS účet, ak ho už nemáte. Je to zadarmo a potrebujete akurát platnú emailovú adresu. Do účtu sa prihláste - budete tak mať stránku s ovládacím panelom pred sebou. Ak ste už nejaký rozvrh vytvorili, tak tu bude zobrazený, inak bude stránka prázdna.

Nastavte si základný rozvrh pomocou sprievodcu

Kliknite na tlačidlo ‘Nový rozvrh’ v pravom menu pre spustenie sprievodcu na vytvorenie rozvrhu. Sprievodca sa vás opýta na rad otázok a vytvorí rozvrh podľa vašich odpovedí. Na prvej stránke sprievodcu je voľba medzi "Kapacitným" a "Zdrojovým rozvrhom". Táto voľba je veľmi dôležitá - pretože zmeniť ju je možné iba vytvorením nového rozvrhu úplne od začiatku.

Pre tento spôsob potrebujeme ‘kapacitný’ typ rozvrhu, pretože chceme aby umožnil rezerváciu viac osobám v jeden časový úsek. Ak však chcete rezervovať v určitom čase len jednu vec, ako rokovacia miestnosť alebo súkromnú lekciu klavíra, radšej zvoľte "zdrojový" alebo "servisný" typ rozvrhu. V niektorých situáciách môžu fungovať rôzne typy rovrhu. Jednoducho si vyskúšajte všetky možnosti a potom si ponechajte tú, ktorá Vám vyhovuje najviac. Pre detailné vysvetlenie jednotlivých typov rozvrhov sa pozrite na prehľad typov rozvrhov.

Kliknite na 'ďalšie' aby ste sa dostali ku kroku 2, kde zadáte svojmu rozvrhu názov. Tento názov spolu s názvom vášho účtu vytvorí adresu webu, ktorú potom uvidia Vaši zákazníci, keď budú využívať vami nastavený rezervačný systém. Môžete ho jednoducho nazvať "rozvrh", ale pre vašich zákazníkov bude jednoduchšie zvoliť niečo viac popisné, čo charakterizuje to, čo je rezervované. V tomto prípade sme zvolili "Fitness lekcia" a dali 'ďalší krok'.

V kroku 3 nastavíme koľko ľudí môžeme mať na jednu lekciu. Ak viete, že nie všetky lekcie budú mať rovnakú kapacitu zvoľte si "Neisté". Tiež si môžeme zvoliť 'Viacnásobné', kde si kapacitu volíte jednotlivo po lekciách. To je viacmenej predvolené nastavenie. V našom príklade sme zvolili predvolený čas trvania 2 hodiny a zaškrtli sme checkbox pre použitie funkcie čakacích listín.

Klknutím na tlačidlo “Dokončit” vytvoríme rozvrh a môžeme ho začať ihneď používať. Teraz už máte plne funkčný rezervačný systém! Ešte zostáva vyskúšať či funguje správne.

Menu Blok

Vyskúšajte základnú funkcionalitu

Pre vyskúšanie aplikácie kliknite na "Použiť" v modrom rámčeku v rozvrhu vpravo. To je viditeľné iba keď ste prihlásený ako administrátor. Rovnako tak môžete voľbu "Použiť" nájsť na ovládacom paneli v administrácii, kam sa dostanete po kliknutí na odkaz "Ovládací panel" vpravo hore. Samozrejme si môžete adresu rozvrhu uložiť aj do záložiek.

Prázdny rozvrh Keď prvýkrát vstúpite do aplikácie, tak bude rozvrh prázdny. Veľmi veľa vecí sa tu dá nastaviť. Môžete zobraziť napríklad len mesačné zobrazenie alebo rozvrh nemusíte zobrazovať vôbec. Najprv si vyskúšame základné funkcie.

Začneme vytvorením lekcie - časového úseku, v ktorom zákazníci budú vytvárať rezervácie. Kliknite na miesto v rozvrhu, kde chcete časový úsek vytvoriť - objaví sa tu dialógové okno ‘Nový slot’ Ak sa dialógové okno nachádza na nevhodnom mieste, môžete ho jednoducho chytením za hornú lištu presunúť, rovnako ako okno vo Windows. Dialogové okno Nový slot Miesto hľadania správneho dátumu môžete jednoducho zmeniť dátum v poli ‘Kedy’. Vyplňte ‘názov’ a ‘popis’ aby bolo vašim zákazníkom jasné čo si rezervujú. Keď vynecháte niektoré polia, tak sa dialógové okno bude mierne líšiť od tohto zobrazeného tu. Pre zmenu farby opakovane kliknite na malý štvorček v pravej dolnej časti okna. Aby sme si neskôr mohli lepšie demonštrovať funkciu čakacích listín, tak sme si zadali lekciu len s kapacitou 3. Teraz kliknite na tlačidlo "Vytvoriť slot" a overte si či sa slot objavil v rozvrhu.

Kliknutím na práve vytvorený časový úsek sa Vám zobrazí zatiaľ prázdna lekcia bez rezervácií. V dolnej časti sa Vám potom zobrazia tri odkazy ‘Nová rezervácia’, ‘Upraviť slot’ and ‘Zavrieť’. Odkaz "Nová rezervácia" využijete v prípade keď chcete pridať účastníkov lekcie sami, v prípade keď si lekciu objednajú telefonicky a vy chcete mať na webe komletný prehľad. Uvedomte si, že koncoví používatelia uvidia iné možnosti, k tým sa dostaneme neskôr.

Vytvorme teda rezerváciu kliknutím na "Nová rezervácia" a potom na "Vytvoriť rezerváciu". Štandardne sa systém pýta iba na meno, ako to zmeniť k tomu dôjdeme neskôr, Keď znovu kliknete na danú lekciu uvidíte, že sa niekoľko vecí zmenilo. Prvá rezervácia Lekcia teraz zobrazuje počet novovytvorených rezervácií a farebný box ukazuje "1/4" čo znamená 1 obsadené miesto z dostupných 4. Rovnako zelený checkbox zobrazené na slote ukazuje, že sme rezerváciu pridali sami.

Pomocou odkazu "Editovať slot" môžete vykonávať zmeny v danej lekcii. Ak zmeníte detaily lekcie, ako počiatočný čas, všetky rezervácie pre tento čas sú presunuté na nový čas. Neskôr si ukážeme ako dať vedieť už prihláseným účastníkom, že došlo k zmene. A konečne odkaz "Zavrieť" jednoducho zatvorí dialógové okno. Má rovnakú funkciu ako krížik v okne vpravo hore.

Zmena nastavenia

Teraz máte nastavený fungujúci rezervačný systém v základe. Avšak sprievodca pri vytváraní rozvrhu pracuje s radom predpokladov, ktoré Vám nemusia vždy vyhovovať, takže je pravdepodobné, že budete potrebovať ešte vykonať zmeny v nastaveniach, tak aby zodpovedali vašim potrebám. V administrácii kliknite na tlačidlo "Nastavenia" pre prechod na stránku s prehľadom nastavení, kde je prehľad všetkých volieb, ktoré môžete zmeniť. Na tejto sránce môžete tiež dočasne zablokovať rozvrh alebo ho úplne zmazať. Teraz si popíšeme prvú záložku "Zdroje". Ostatné záložky sú popísané v nasledujúcich odsekoch.

Zdroje

Záložka "Zdroje" pre "kapacitný" typ rozvrhu

Záložka zdroje obsahuje nastavenia, ktoré definuje zdroj - tj. vec ktorú chcete rezervovať. Uvedomte si, táto záložka vyzerá inak keď vytvárate " zdrojový" typ rozvrhu namiesto "kapacitného" typu. Prvá voľba sa týka správneho pomenovanie zdroja. Meno, ktoré vyberiete bude použité namiesto štandardného názvu "slot" a "rezervácie". Chybové hlášky, emailové potvrdenie a nápoveda budú pracovať s názvami, ktoré ste si vybrali. Takže keď vytvárame systém pre fitness lekcie, tak si môžeme vybrať pojem "lekcia". Rovnako môžeme zmeniť používaný termín pre "používateľa" napríklad ho môžeme zmeniť na "študent", ale zmenu musíme vykonať na inej stránke, pretože tá nesúvisí so zdrojom (dostaneme sa k tomu neskôr) Avšak na niekoľkých miestach tieto pojmy zostavájú z dôvodov slovenského skloňovania. Systém zadaný termín pre slot prevedie do množného čísla - to však platí len pre anglickú verziu. Pre cudzie slová sa dá zapísať zvolený termín v ako "singular alebo plural" (bez možnosti skloňovania).

Nižšie na stránke si nastavíte detaily ohľadom kapacity. V prvom poli uvediete predvolené kapacitu teda "Koľko ľudí sa zmestí na jednu lekciu?" Pokiaľ sa odpoveď líši lekciu od lekcie, nevadí, pre jednotlivé lekcie môžete ich kapacitu zmeniť pri ich vytváraní. Zadaním nuly vypnete kontrolu počtu prihlásených úplne. Do druhého poľa zadajte koľkokrát si môže jedna osoba rezervovať jednu lekciu. Nastavením inej hodnoty ako 1 pridá do užívateľského rozhrania pole s výberom počtu rezervácií. Pre fitness lekciu tu ponecháme 1, ale ak budete chcieť predávať cez SuperSaaS lístky na divadlo, bude zmysluplné povoliť ľuďom kúpiť viac lístkov naraz.

Ďalej môžete určiť koľko rezervácií môže bežný užívateľ vytvoriť vo všetkých lekciách. Tiež môžete určiť či sa majú v tomto prípade započítavať aj prebehnuté rezervácie. Po dosiahnutí maxima môže používateľ rezervácie iba meniť alebo mazať. Nakoniec je tu ešte checkbox, ktorý určuje či si užívatelia môžu vytvoriť ďalšiu rezerváciu na rovnakú lekciu. Systém môže rozpoznať, že je niekto "rovnaká osoba" len podľa prihlasovacieho mena. Takže keď ľuďom povolíte vytvárať si ich vlastné prihlasovacie mená (alebo povolíte anonymné rezervácie), potom systém nemôže zabrániť opakovaným rezerváciám v prípade vytvorenia druhého prihlasovacieho mena.

V ďalšej časti "Preplnenie kapacity" nastavíte čo sa má stať, keď sa kapacita slotu naplní. Môžete jednoducho odmietnuť ďalšie rezervácie, povoliť prekročenie limitu iba vám, limit rezervácií ignorovať alebo povoliť zaradenie na čakaciu listinu. Čakacie listiny sú pomerne prepracované. Pre každú udalosť sa vytvára zvláštna čakacia listina a uchováva sa poradie, v ktorom sa ľudia na čakaciu listinu zaradili. Ak je zaškrtnutá voľba automatického zaradenia, tak keď niekto zruší rezerváciu, prvá osoba na čakacej listine voľné miesto obsadí. V prípade keď povolíte viac rezervácií na jedného človeka tak je to ešte o niečo komplikovanejšie. Viac rezervácií na človeka umožníte zadaním inej hodnoty ako jedna do poľa pri otázke "Koľkokrát si môže jeden slot rezervovať v rovnaký čas rovnaký užívateľ?" Pri rezervácii sa potom používateľom pri zadávaní objaví pole "Počet", ktoré umožní používateľom zadať počet miest, ktoré chcú zarezervovať. (Na záložke "Spracovanie" môžete pole "počet" zmeniť na niečo vhodnejšie ako "počet sedadiel") Ak si niekto chce rezervovať viac miest ako je dostupné, tak bude zaradený na čakaciu listinu kým sa neuvoľní dostatok miest. Ako administrátor môžete kedykoľvek potvrdiť rezerváciu ľuďom na čakacej listine aj keď to bude cez zadaný limit. Ako si ukážeme neskôr. Ďalšou vecou, ​​ktorú je potrebné si uvedomiť, že automatické umiestnenie z čakacej listiny podlieha nastaveným časovým limitom v záložke "Spracovanie" (pozri ďalšiu časť návodu). Takže keď nastavíte obmedzenie, že rezerváciu možno vykonávať najneskôr deň vopred, tak to isté bude platiť pre automatické umiestnenie z čakacej listiny.

Pod nadpisom "Umiestnenie" nájdete zaškrtávací box pre pridanie ďalšieho poľa na určenie lokality. To môžete použiť napríklad pre určenie učebne, ak ich máte viac. Zodpovedajúcim spôsobom sa zmení aj dialóg pre užívateľov pri novej rezervácii a ak publikujete Váš kalendár, tak toto pole bude tiež vidieť v zodpovedajúcich poliach vnútri Outlooku alebo Google kalendára.

Pole "Cena" je popísané v samostatnom návode na nastavenie platieb preto ju tu preskočíme. Pod nadpisom "Čas" si nastavíte predvolenú dĺžku "slotu" a upravíte rozhranie pre používateľov týkajúce sa času. Zaokrúhliť všetky časy na celé dni môže byť vhodné, ak SuperSaaS používate pre veci, ktoré zaberajú viac dní - ako prenájom chaty. Nastavenie 'Dostupnosti' sa vykonáva inde, tu to len mení vzhľad rozvrhu, nezabráni to pridaniu lekcie na nedeľu, kedy nemáte otvorené.


Späť na Zoznam návodov