Golfer

Návod na vytvorenie registrácie na jednorázovú akciu (konferenciu, seminár či športové podujatie)

Tento návod popisuje ako nastaviť registráciu v rezervačnom systéme na jednorazovú akciu, ako príklad tu slúži registrácia na golfový turnaj. Systém môžete využiť pre vytvorenie jednoduchého prihlasovacieho formulára alebo si môžete v nastaveniach pridať pokročilé funkcie ako automatizované čakacie listiny alebo platby za každú registráciu. Výsledok môžete vidieť na tomto odkaze demoverzia registrácie. Nižšie uvedené postupy Vám pomôžu jednoducho prispôsobiť systém vašim potrebám. Napríklad tento návod môžete rovnako využiť pre rezerváciu pre divadelné predstavenie alebo pre prihlásenie účastníkov na párty.

V tomto príklade si nastavíme rezervačný systém na registráciu na jednorazovú akciu. Ak chcete vykonávať registráciu na viac akcií alebo chcete aby si ľudia vybrali dátum z kaledára, prípadne akcia má viac častí na ktoré sa dá prihlásiť zvlášť, pozrite sa skôr na návod na ‘kapacitný’ typ rozvrhu.

Ako používať túto dokumentáciu

Bežný spôsob nastavenia rezervačného systému SuperSaaS je pomocou cyklu "Nastav a vyskúšaj":

  1. Nastavte si základný rozvrh pomocou sprievodcu
  2. Vyskúšajte či funguje podľa očakávania
  3. Pokým nie ste spokojní, vykonávajte zmeny v nastaveniach a potom sa vráťte k bodu 2.
  4. Ak ste spokojní, tak rozvrh umiestnite na váš web.

Táto dokumentácia sleduje túto základnú štruktúru, len v niektorých miestach sa odlišuje, aby bolo možné ponechať súvisiace veci pri sebe. Kliknutie na odkaz "Ďalšia kapitola" dole vás prenesie v dokumentácii postupne k ďalším bodom, ale cez zoznam návodov môžete preskočiť rovno k téme, ktorá Vás zaujíma.

Predtým než začnete, vytvorte si v rezervačnom systéme SuperSaaS účet, ak ho už nemáte. Je to zadarmo a potrebujete akurát platnú emailovú adresu. Do účtu sa prihláste - budete tak mať stránku s ovládacím panelom pred sebou. Ak ste už nejaký rozvrh vytvorili, tak tu bude zobrazený, inak bude stránka prázdna.

Nastavte si základný rozvrh pomocou sprievodcu

Kliknite na tlačidlo ‘Nový rozvrh’ v pravom menu pre spustenie sprievodcu na vytvorenie rozvrhu. Sprievodca sa vás opýta na rad otázok a vytvorí rozvrh podľa vašich odpovedí. Na prvej stránke sprievodcu je voľba medzi "Kapacitným" a "Zdrojovým rozvrhom". Táto voľba je veľmi dôležitá - pretože zmeniť ju je možné iba vytvorením nového rozvrhu úplne od začiatku.

Pre tento príklad potrebujeme 'kapacitný' typ rozvrhu, pretože počítame s účasťou viacerých osôb. Ak chcete rozdeliť udalosť na časové úseky, kde každý úsek môže byť rezervovaný iba jedným človekom napr. separátne konzultácie učiteľov s rodičmi na rodičovskom stretnutí, je vhodnejšie použiť návod na ‘zdrojový typ’ rozvrhu, ktorý tomu viac zodpovedá.

Kliknite na ‘ďalšie’ kde sa dostanete ku kroku 2 - pomenovanie rozvrhu. Vyhnite sa používaniu diakritiky. Tento názov spoločne s vaším názvom účtu tvoria webovú adresu, ktorú používatelia uvidia v ich prehliadači, keď používajú váš rozvrh. Môžete ho jednoducho pomenovať ako “rozvrh”, ale pre vašich používateľov bude lepšie keď použijete niečo viac popisné čo sa týka danej udalosti. V príklade sme použili “Golfový turnaj” a zvolili ‘ďalší krok’.

V kroku 3 si nastavíme koľko ľudí môže navštíviť našu akciu. V našom príklade si vyberieme nízke číslo - 10 a zaškrtneme voľbu čakacie listiny, aby sme mohli neskôr jednoducho ukázať funkciu automatických čakacích listín. Ak nechcete počet prihlásených na akciu obmedzovať, tak zaškrtnite voľbu "Neobmedzene". Ako predvolenú dĺžku sme si pre náš príklad zadali trvanie udalosti, tj 4 hodiny. Na konci stránky sme vybrali voľbu "Toto je iba pre jednorazovú akciu, zobrazí sa len prihlasovací dialóg" Kliknutím na tlačidlo "Koniec" sa vytvorí prázdny rozvrh a je ihneď on-line dostupný. Ako ďalší krok si ukážeme ako definovať kedy sa naša akcia koná.

Menu Blok

Vyskúšajte základnú funkcionalitu

Pre vyskúšanie aplikácie kliknite na "Použiť" v modrom rámčeku v rozvrhu vpravo. To je viditeľné iba keď ste prihlásení ako administrátor. Rovnako tak môžete voľbu "Použiť" nájsť na ovládacom paneli v administrácii, kam sa dostanete po kliknutí na odkaz "Ovládací panel" vpravo hore. Samozrejme si môžete uložiť aj adresu rozvrhu do záložiek.

Prázdny rozvrh Keď prvýkrát vstúpite do aplikácie, tak bude rozvrh prázdny. Veľmi veľa vecí sa tu dá nastaviť. Môžete zobraziť napríklad len mesačné zobrazenie alebo rozvrh nemusíte zobrazovať vôbec. Najprv si vyskúšame základné funkcie.

Klikneme na tlačidlo 'Vytvoriť nový slot' a potom sa objaví okno 'Nový slot'. Ak je dialógové okno na nevhodnom mieste, jednoducho ho môžete chytením myšou za horný okraj pretiahnuť na vhodnejšie pozíciu, rovnako ako okno vo vašom PC. Nový slot - dialóg Vyplňte dátum a názov. V prípade keď vynecháte niektoré polia, tak sa dialóg môže drobne zmeniť od toho zobrazeného tu. Priestor nad rozvrhom môžete použiť pre podrobnejší popis, ako si ukážeme neskôr. V tomto priestore je možné využiť viac formátovacích možností, môžete tu zmeniť farby a obrázky.

Zmena nastavenia

Zjednodušený pohľad

Teraz máte nastavený funkčný rezervačný systém so základnými funkciami. Ako prvé si vytvoríme prázdny slot kliknutím na "Vytvoriť slot", ktorý bude obsahovať informácie pre vami organizovanú udalosť. Avšak sprievodca pri vytváraní rozvrhu pracuje s celou radou predpokladov a jeden z nich je, že nechceme vidieť pre prihlasovanie účastníkov kalendárové zobrazenie. Ak teda predsa len máte viac akcií, z ktorých je možné vyberať, budete chcieť kalendárové zobrazenie nastaviť. Kliknite na tlačítko 'Nastavenie' pre prechod na stránku Prehľad nastavenia a tu uvidíte všetky voľby, ktoré môžete zmeniť. Na tejto stránke môžete tiež dočasne zablokovať rozvrh alebo ho celý zmazať. Na záložke 'Vzhľad' sa nachádza voľba "Ukázať iba jeden slot", ktorú odškrtnutím môžete zrušiť. Na tejto stránke je aj box označený "Odkaz ktorý sa zobrazuje v bielom priestore nad rozvrhom:" kam môžete vložiť HTML formátovaný text s detailmi o vašej akcii. Teraz stránku uložte pomocou tlačidla "Uložiť zmeny", ktoré sa nachádza vždy dole a kliknite hore znovu na "Použiť" Teraz skúsime zadať rezerváciu kliknutím na "Nová rezervácie". Pri predvolenom nastavení sa systém pýta iba na meno, návod ako to zmeniť uvidíte neskôr.

Teraz sa vrátime opäť k stránke s "Nastavením" a preberieme si záložku "Zdroje". Ostatné záložky majú svoj vlastný odsek, ktorý je rozoberá do detailu a záložke "Vzhľad" a jej detailnému popisu sa vrátime neskôr.

Zdroje

Záložka zdroje pre "kapacitný typ" rozvrhu

Záložka zdroje obsahuje nastavenia, ktoré definuje zdroj - tj. vec ktorú chcete rezervovať. Uvedomte si, že záložka "Zdroje" vyzerá inak keď nastavujete ‘zdrojový typ rozvrhu ako keď nastavujete "kapacitný" typ. Prvá voľba sa týka správneho pomenovanie zdroja. Mená, ktoré ste si vybrali sa použijú namiesto predvoleného pomenovania 'slot' a ‘rezervácia’ pre slovenčinu s istými obmedzeniami týkajúcimi sa skloňovania. Názvy sú potom použité v chybových hláškách, emailových správ a nápovedy. S vyššie spomínanými obmedzeniami týkajúcimi sa skloňovania si môžeme vybrať termín "akcia". Rovnako môžeme zmeniť názov 'používateľa' napríklad na "účastníka", ale toto nastavenie je v inej časti, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Systém zadaný termín pre slot prevedie do množného čísla - to však platí len pre anglickú verziu. Pre cudzie slová sa dá zapísať zvolený termín ako "singulár alebo plurál" (bez možnosti skloňovania).

Nižšie na stránke "Zdroje" môžete špecifikovať detaily o kapacite. V prvom poli zadáte predvolenú kapacitu, tj "Koľko ľudí môže akciu navštíviť?" Ak chcete neskôr vytvoriť akcie s rôznou kapacitou, nevadí, toto číslo môžete neskôr zmeniť pre jednotlivé akcie počas ich vytvárania. Ak zadáte nulu, bude kapacita neobmedzená. Druhé pole určuje koľko miest si môže zarezervovať jedna osoba na jednu rezerváciu. Ak nastavíte inú hodnotu ako 1, tak sa používateľovi pri rezervácii zobrazí pole s počtom rezervovaných miest. Pre náš príklad si ponecháme voľbu 1, ale ak chcete využiť SuperSaaS napríklad pre predaj lístkov na zápas, tak dáva zmysel ponechať ľuďom možnosť kúpiť si viac lístkov naraz. Nakoniec je tu posledná voľba, ktorá určuje či si ľudia môžu vytvoriť ďalšiu rezerváciu na rovnakú udalosť. Uvedomte si prosím, že systém spozná "rovnakú osobu" len podľa rovnakého prihlasovacieho mena. Takže keď dáte ľuďom možnosť si vytvoriť ich vlastné prihlasovacie meno (alebo povolíte anonymný rezervácie), potom systém nemôže zabrániť ľuďom, aby si vytvorili ďalšie rezerváciu s iným prihlasovacím menom.

V ďalšej časti "preplnenie kapacity" sa určuje čo sa stane keď sa kapacita naplní. Voľby sú jednoducho nasledovné: neprijímať ďalšie rezervácie, povoliť pridanie rezervácií len vašim prostredníctvom, ignorovať obmedzenia počtu alebo rezervácie umiestniť na čakaciu listinu. Varianta s čakacou listinou je pomerne dômyselná. Pre každú udalosť sa vytvára samostatná čakacia listina a poradím, v ktorom boli ľuďmi zadané. Ak je vybraná voľba s automatickým umiestnením, systém automaticky obsadí uvoľnené miesto prvou osobou z čakacej listiny. Ak povolíte viacnásobné rezervácie, tak sa to môže stať ešte o niečo komplikovanejšie. Viacnásobné rezervácie na jedného užívateľa nastavíte zadaním iného čísla ako jedna k otázke "Koľkokrát si môže jeden slot rezervovať v rovnaký čas rovnaký užívateľ?". Pri rezervácii sa potom používateľom zobrazí pole, ktoré im umožní zadať počet miest, ktoré si chcú zarezervovať. (Polia označené "počet" môžete premenovať na niečo viac zodpovedajúce ako "počet sedadiel" na záložke "Proces") Ak niekto vyžaduje viac miest ako sú aktuálne dostupné, tak bude zaradený na čakaciu listinu kým sa miesto neuvoľní. Keď teda niekto zruší rezerváciu, automatické umiestnenie zafunguje len v prípade keď bude dostatok voľných miest pre uspokojenie prvej osoby zaradené na čakacej listine. Ako administrátor môžete kedykoľvek ľudí z čakacej listiny presunúť aj keď to bude cez zadaný limit. Ako to zariadiť si ukážeme neskôr. Mimo ďalšie veci je dôležité si uvedomiť, že automatické umiestnenie sa bude riadiť časovými obmedzeniami, ktoré sa nastavujú na záložke "Spracovanie", takže keď nastavíte obmedzenia rezervácií na deň dopredu, tak sa tiež v rovnaký čas zastaví aj automatické umiestnenie.

V časti "Umiestnenie" je voľba, ktorú keď zaškrtnete tak ku každému novému slotu budete môcť doplniť umiestnenie (lokáciu). Čím môžete určiť kde sa konkrétne akcia koná, ak ich máte viac. Používateľské rozhranie sa tiež trochu zmení, aby tu bol priestor pre zobrazenie informácií o mieste. Ak budete váš kalendár publikovať, informácia o umiestnení sa tiež premietne do zodpovedajúcich polí v Outlooku alebo Google kalendári.

Pole 'Cena' vám dovolí požadovať peniaze za registráciu alebo platiť prostredníctvom platobnej karty pozri platby - návod, zdtu túto časť preskočíme. V časti 'Čas' si môžete nastaviť predvolené dĺžku slotu a môžete upraviť zobrazovanie času pre používateľa. Zaokrúhliť všetky časové úseky na dni sa hodí v prípade, keď rezervačný systém SuperSaaS používate pre akcie trvajúce viac dní. Nastavenie 'Dostupnosti' sa vykonáva v inej časti. To len mení farby rozvrhu, ale nezabráni vám pridať akciu na nedeľu aj keď v tento čas budete mať podľa nastavenia zatvorené.


Späť na Zoznam návodov