Nová verzia nápovedy je k dispozícii tu

Návod - nastavenie prístupu k rezervačnému systému

Systém má široké možnosti nastavenia toho, kto môže využívať váš systém, aké informácie môže vidieť a čo môže zmeniť. Tento pokročilý spôsob nastavenia prístupu je pomerne komplexný - preto začneme s objasnením pozadia tejto funkcionality.

Roly: používatelia, superpoužívatelia a administrátor

Každý účet má jedného administrátora, typicky Vás a koncových používateľov vášho rozvrhu - vaši klienti či študenti. V prípade potreby si môžete vytvoriť jedného alebo viac "superpoužívateľov" s dodatočnými právami. Napríklad môžete rolu superpoužívateľa vo vašej organizácii priradiť niekomu, kto bude vykonávať zmeny rezervácií pre tých, ktorí nemajú prístup k svojmu počítaču.

Nastavenia sú rozdelené do dvoch logických skupín: "Kto sa môže zaregistrovať ako používateľ?" a "Čo môžu používatelia vykonávať v rozvrhu?" ktoré sa nachádzajú na dvoch rôznych stránkach. Okrem toho môžete taktiež nechať používateľov, aby používali váš rozvrh rezervácií bez akejkoľvek registrácie. To je vhodné pre prípady, keď im nepovolíte ďalšie zmeny alebo pokiaľ máte iný spôsob ako ich identifikovať, ako napr. IP adresa.

Nastavenie prístupu

Kto sa môže prihlásiť ako používateľ?

To je prvá otázka na stránke "Nastavenie prístupu" odkaz na ňu nájdete v menu vpravo. Je tu niekoľko možností.

Predvolená hodnota nechá používateľov jednoducho vytvoriť ich vlastné používateľské meno a heslo. Tento spôsob je pohodlný, ale má nevýhodu v tom, že sa môže prihlásiť ktokoľvek. Existuje tu niekoľko spôsobov ako odradiť nechcených návštevníkov - napr. môžete od nich požadovať overenie ich emailovej adresy alebo môžete vyžadovať platbu (aj čiastočnu) predtým ako si vytvoria rezerváciu. Prípadne môžete použiť filtrovanie IP adries alebo povoliť prístup iba ľuďom, ktorých pozvete.

Prakticky sa problémy s voľbou "ktokoľvek sa može prihlásiť" vyskytujú sporadicky. Vyhľadávače nemajú povolené indexovanie rozvrhov takže väčšina používateľov bude pochádzať z vášho vlastného webu. Pokiaľ sa niekto bude chovať neprístojne, tak mu môžete účet zablokovať a zmeny vrátiť späť.

Pravidla prístupu môžete kedykoľvek nastaviť ako viac či menej obmedzujúce. Po kliknutí na "Nastavenia prístupu" následne v dolnej časti stránky nájdete ďalšie nastavenia. Najviac obmedzujúce nastavenie neumožňuje samotným používateľom vytvorenie účtu - musíte ho vytvoriť vy (ručne alebo naimportovanie súboru s názvami prihlasovacích mien).

Vo vašom účte rezervačného systému je jedna databáza používateľov. To znamená, že pokiaľ budete mať viac rozvrhov, klientom stačí vytvoriť si uživateľské meno raz pre všetky vaše rozvrhy. Pokiaľ to nie je to čo chcete, vytvorte si pre každý rozvrh samostatný rozvrh.

Upraviť proces prihlásenia

Na tejto stránke taktiež nájdete detaily procesu prihlasovania. Predvolené nastavenie používa emailovú adresu ako prihlasovacie meno. Pokiaľ rezervačný systém SuperSaaS používate pre organizáciu, ktorá už používateľské mená má, je možné, že to budete chcieť zmeniť tak, aby ľudia mohli používať rovnaké prihlasovacie meno na oboch miestach. Zmenu vykonáte pomocou odškrtnutia voľby "Použiť email ako prihlasovacie meno"

Polia, ktoré zvolíte v druhej časti sa objavia v prihlasovacom formulári pre nových používateľov. Neskôr môžu byť používateľom po prihlásení zmenené kliknutím na "Vaše nastavenia". Zvolením voľby "Povinné" zaistite, že dané pole budú musieť používatelia pri prihlásení vyplniť, voľba "Voliteľné" pole používateľovi zobrazí, ale povolí mu ho nechať prázdne, posledná voľba "Nepýtať sa" pole z prihlasovacieho formulára odstráni úplne. Všimnite si, že "heslo" môže byť taktiež vypnuté - čo ovplyvní prihlasovací dialóg do vášho rozvrhu. Pokiaľ použijete ďalšie voliteľné textové polia, tak tieto budú taktiež dostupné neskôr pri vytváraní rezervácií.

V dolnej časti stránky sa nachádza vývojový diagram pre lepšie pochopenie prihlasovacieho procesu vašich koncových používateľov. Diagram odráža automaticky všetky nastavenia vykonané na stránke. Ďalšia časť návodu popisuje ako vyskúšať či všetko pracuje podľa vašich predpokladov.

Čo môžu používatelia vykonávať na mojom rozvrhu??

Prístup

Čo môžu ľudia vykonávať v rozvrhu sa nastavuje na záložke "Prístup" v nastavení rozvrhu. K tejto stránke sa dostanete po kliknutí na tlačidlo "Nastavenia" pri rozvrhu a potom výberom záložky "Prístup" (Stránka "Prístup" bude mierne rozlišovať medzi "zdrojovým" a "kapacitným" typom rozvrhu.)

Predvolené nastavenie je, že ľudia majú vždy povolené prezerať kalendár, ale pre vytvorenie rezervácie alebo zmenu rezervácie sa musia prihlásiť. Ak nechcete ponechať informácie v kalendári ako verejné, tak nastavenie môžete zmeniť tak, že sa ľudia budú musieť pre prehliadanie kalendára najskôr prihlásiť.

Tiež môžete povoliť ľuďom vykonávať zmeny v rozvrhu bez nutnosti sa prihlasovať. Potom ale nebudete mať možnosť blokovať nevhodné aktivity, takže túto voľbu nastavte len v prípade, že ste si istí, že sa nič také nebude diať. Napríklad keď používate filtrovanie podľa IP adries spomínané vyššie. Ak povolíte vykonávať zmeny bez prihlasovania, možno sa vám hodí odškrtnúť voľbu "Použiť email ako prihlasovacie meno" na stránke "Nastavenie prístupu" spomínané vyššie, aby mohol byť email zadaný ako ďalšia položka.

Stránka automaticky stráži nelogické voľby. Napríklad keď si vyberiete, že zmeny môžete vykonávať iba vy, tak ďalšia voľba "ktokoľvek môže meniť rezervácie" zostane šedivá a nepôjde zvoliť.

Predchádzanie a zaobchádzanie s prípadným zneužitím

SuperSaaS neumožňuje vyhľadávačom ako Google alebo Zoznam indexovať rozvrh rezervačného systému. Robíme to hlavne z dôvodu, že rozvrh sú len čísla a dátumy, ktoré sa denne menia a nemajú teda význam pre radenie. Ďalšou výhodou je, že váš rozvrh je ťažšie nájsť pre spamerov, ktorí hľadajú miesta kde sa snažia registrovať s používateľskými menami typu www.cheapmedicinexxx.com. Samozrejme je viac než vhodné, aby ste si nechali indexovať váš web vrátane odkazu na rozvrh v SuperSaaS. Tým pomôžete klientom nájsť váš web, ale tiež existuje malá možnosť, že sa nájde niekto, kto bude chcieť rozvrh poškodiť.

V praxi sa väčšina spamerov stiahne keď sa musí niekde registrovať, takže prvá vec, ktorú môžete urobiť je vyžadovanie registrácie. Ak by problém pretrval, tak ešte môžete zapnúť voľbu "Poslať potvrdzujúci email s odkazom na ktorý užívateľ musí kliknúť pred tým než sa prihlási" na stránke "Nastavenie prístupu". To by malo vyriešiť všetky prípady aj napriek možné drobné ťažkosti s tým, že ľuďom môže niekedy skončiť potvrdzujúci email v spam filtri.

Ak sa niekto zaregistrovaný chová nevhodne, tak ho nemažte, ale zablokujte v nastavení "Používateľ správa", ktoré nájdete v pravom menu. Zmazaním by ste sa umožnili takému užívateľovi zaregistrovať znova. Kliknutím na ikonu lupy u daného užívateľa na spomínanej stránke rýchlo zistíte všetky jeho aktivity a môžete tak rýchlo opraviť prípadné škody (nezmyselné rezervácie a pod).

Akonáhle budete mať prístup nastavený, tak by ste mali otestovať či sa systém chová tak ako očakávate, keď sa užívateľ prihlási.


Späť na Zoznam návodov