Vytlačiť stránku

Vloženie rozvrhu na facebookovú stránku pomocou rámca

Návod nižšie vysvetľuje, ako rozvrh SuperSaaS vložiť do rámca na facebookovej stránke. Vďaka elementu iframe môžu používatelia rozvrh používať, bez toho aby opustili vašu facebookovú stránku. Ak radšej chcete rozvrh integrovať pridaním tlačidla „Rezervovať teraz“, pozrite sa na návod pre pridanie rezervačného tlačidla“.

Čo je pre vloženie rozvrhu potrebné?

 • Firemná stránka na facebooku
 • SuperSaaS účet s podporou SSL a aspoň jedným rozvrhom

Pridanie rozvrhu SuperSaaS na facebookovú stránku

 1. Prihláste sa do svojej firemnej facebookovej stránky

 2. V ďalšom okne prehliadača otvorte: apps.facebook.com/static_html_plus/

 3. Vyberte Add Static HTML to a Page („pridať na stránku statické HTML“)

  Add Static HTML
 4. Ak máte firemných facebookových stránok viac, najskôr vyberte tú, na ktorú chcete vložiť rozvrh, potom kliknite na Add Static HTML: iframe tabs („vložiť statické html: iframe záložky“.

  Vyberte stránku
 5. Na vašej firemnej facebookovej stránke sa objaví karta so statickým HTML.

 6. HTML záložku upravte kliknutím na kartu Nastavenia a vyberte z ľavého menu položku Aplikácia.

  Úprava nastavenia
 7. Vyberte kartu s rámcom, ktorú potrebujete upraviť, a kliknite na Upraviť nastavenia.

  Upraviť nastavenia
 1. Tu môžete zmeniť predvolený text „Welcome“ na váš vlastný text, napr. Rezervovať teraz. Kliknite na tlačidlo Save („uložiť“) a potom na OK.

Zmena textu
 1. Zmeňte predvolený obrázok hviezdy pomocou postupu v kroku 7. Teraz však kliknite na „Change“ („zmeniť“) vedľa Custom tab image: („vlastný obrázok karty“). Dostanete sa na stránku, kde budete môcť nahrať obrázok. Ukážte myšou na obrázok hviezdy a kliknite na „Edit“ („upraviť“).

Kliknite na „Change“ Kliknite na Edit
 1. Objaví sa pop-up okno, kde budete môcť vybrať v počítači uložený obrázok, jeho rozmery musia byť 111 × 74 pixelov.

  Môžete si stiahnuť a použiť niektorý z ukážkových obrázkov nižšie (kliknite pravým tlačidlom a vyberte „Uložiť ako“), alebo si môžete vytvoriť nejaké vlastné tlačidlo.

Vyberte obrázok Tlačidlo 1 Tlačidlo 2 Tlačidlo 3
 1. Zobrazí sa náhľad obrázku, avšak nezobrazí sa žiadna možnosť pre uloženie nastavení. Pokiaľ si ale nájdete opäť svoju facebookovú stránku, uvidíte, že sa obrázok už zobrazuje.

Náhľad a prechod na vašu stránku
 1. Teraz, keď máme upravený vzhľad, sa môžeme pustiť do vloženia elementu iframe na stránku. Kliknite na novo vytvorené tlačidlo Rezervovať teraz! (karta so statickým HTML) a kliknite na Upraviť kartu. Tlačidlo tiež nájdete v zozname aplikácií na ľavej strane stránky.

  Kliknite na novo vytvorené rezervačné tlačidlo
 2. Prejdite do sekcie Free apps („bezplatné aplikácie“), a vyberte aplikáciu Website (nejrýchlejší spôsob, je možné použiť aj aplikáciu HTML).

  Vyberte website Skopírujte adresu rozvrhu
 3. Do poľa URL of external page („URL externej stránky“) vložte URL rozvrhu. Posuvníky zmažte a rozšírte rozvrh tak, aby sa na stránku zmestil, potom kliknite na Save & publish („uložiť a zverejniť“). Zobrazte si náhľad kliknutím na tlačidlo Preview tab („náhľad karty“).

  Náhľad Náhľad
Aby sa na facebookovej stránke element iframe zobrazil správne, musíte mať na svojom SuperSaaS účte povolené „SSL“. SSL je možné zapnúť na stránke Nastavenia prístupu. (Odkaz na rozvrh by mal potom namiesto http začínať na https)
Ak nechcete, aby sa rozvrh zobrazoval v elemente iframe, kde je jeho šírka obmedzená na 800 pixelov (šírka facebookovej stránky), použite tlačidlo alebo odkaz na rozvrh a rozvrh sa bude otvárať v novom okne. (V takom prípade ani nepotrebujete SSL.)

Presvedčte návštevníkov aby dali like na vašu facebookovú stránku pomocou „leadgate“

Akonáhle máte rozvrh vložený do facebookovej stránky, môžete si v aplikácii Static HTML zapnúť tzv. „leadgate“. Ak „leadgate“ zapnete, potom sa pred zobrazením rozvrhu bude návštevníkom ukazovať pop-up okno, do ktorého zadajú svoje údaje.

 1. V administračnom móde prejdite do aplikácie Static HTML a kliknite na záložku Edit („upraviť“). Potom kliknite na Leadgate.

  Prejdite na fangate
 2. Vyberte Enable leadgate („zapnúť leadgate“), zadajte správu, ktorá sa bude návštevníkom zobrazovať a kliknite na Save & publish („uložiť a zverejniť“).

  Zadajte správu pre návštevníkov Náhľad