Súťaž vo varení leča: 15. septembra
*
*
*
*
Max. 5 členov môže byť v družstve!!!!
*

Štartovné je 10,00 € za súťažné družstvo. Hradí sa 15. septembra pri prezentácii, kde družstvo zároveň obdrží súťažné číslo.

 
Bezplatná verzia používa cookies tretej strán na zobrazenie relevantné reklamy.Používaním popr. kliknutím na OK súhlasíte s používaním týchto cookies.