Súťaž vo varení leča: 15. septembra
*
*
*
*
Max. 5 členov môže byť v družstve!!!!
*

Štartovné je 15,00 € za súťažné družstvo. Hradí sa 15. septembra pri prezentácii, kde družstvo zároveň obdrží súťažné číslo.