Pomoc s rozvrhom Skupinové pohybové programy

Vitajte v online rozvrhu pre Skupinové pohybové programy. V prípade otázok týkajúcich sa tejto aplikácie, kontaktujte prosím administrátora.
Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Dostupné kolónka, kliknite, ak sa chcete registrovať
 Plné kolónka, kliknite pre ďalšie informácie
 Ste zaregistrovaný alebo na čakacej listine pre kolónka

Vaše možnosti v rozvrhu

Na odlišný dátum sa môžete dostať kliknutím na triangle vedľa súčasného dátumu, alebo kliknutím vo vnútri položky mesiac napravo. Môžete si vybrať medzi rôznymi zobrazeniami rozvrhu, napríklad si môžete zobraziť celý mesiac alebo len jeden deň na stránke, kliknutím na odpovedajúce svetlomodrú záložku. Zoznam dostupných voľných termínov získate kliknutím na záložku ‚Voľné termíny‘. Výberom záložky „Moje rezervácie“ si môžete zobraziť zoznam Vami vytvorených rezervácií.

Vytvorenie novej rezervácie

Vytvoriť nové rezervácie kliknutím na dostupné kolónka. Vystornovať alebo zmeniť Vami vytvorenú rezerváciu môžete kliknutím na ikonku „Editovať“ na konci riadku každej z Vami vytvorených rezervácii. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať rezervácie. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Ktokoľvek kto pozná adresu webu si môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať rezervácie:Užívatelia musí sa prihlásiť, aby mohol niečo pridať
Kto môže meniť rezervácie:Ktokoľvek kto môže niečo pridať, môže zmeniť svoje vlastné rezervácie

Späť