Pomoc s rozvrhom rezervacia

Vitajte v online rozvrhu pre rezervacia. V prípade otázok týkajúcich sa tejto aplikácie, kontaktujte prosím administrátora.
Vysvetlivky používaných symbolov
 
 Rezervácia vytvorené niekým iným
 Rezervácia vytvorené vami, kliknite kvôli úpravám

Vaše možnosti v rozvrhu

Na odlišný dátum sa môžete dostať kliknutím na triangle vedľa súčasného dátumu, alebo kliknutím vo vnútri položky mesiac napravo. Môžete si nechať zobraziť len jeden zdroj, alebo všetky na jednej stránke, kliknutím na vybraný zdroj. Môžete si vybrať medzi rôznymi zobrazeniami rozvrhu, napríklad si môžete zobraziť celý mesiac alebo len jeden deň na stránke, kliknutím na odpovedajúce svetlomodrú záložku. Zoznam dostupných voľných termínov získate kliknutím na záložku ‚Voľné termíny‘. Výberom záložky „Moje rezervácie“ si môžete zobraziť zoznam Vami vytvorených rezervácií.

Vytvorenie novej rezervácie

Novú rezerváciu vytvoríte kliknutím na príslušné políčko. Môžete upraviť už vytvorené rezervácie klikaním na ne. Tabuľka dole ukazuje to, kto je oprávnený vytvárať alebo upravovať rezervácie. Administrátor určuje, ktorá informácia musí byť zadaná a tiež to, kto môže robiť zmeny v rozvrhu. Ak vám prekáža okno, môžete ho jednoducho posunúť presunutím na hlavnú záložku.

Prístupové nastavenia pre tento rozvrh

Kto môže vytvoriť prihlasovacie meno:Zamestnanci s email adresou, ktorá @savba.sk môže vytvoriť prihlasovacie meno.
Kto môže vidieť rozvrh:Ktokoľvek kto pozná tento web, to môže vidieť
Kto môže pridávať rezervácie:Zamestnanci musí sa prihlásiť, aby mohol niečo pridať
Kto môže meniť rezervácie:Ktokoľvek kto môže niečo pridať, môže zmeniť svoje vlastné rezervácie

Späť