Rozvrh pre multifunkčné ihrisko Kráľovce.

Multifunkčné ihrisko je v prevádzke.

 

Poplatok za prenájom športovísk sa vypláca na Obecnom úrade Kráľovce 

alebo 

Prevodom na číslo účtu SK75 0200 0000 0000 0632 1542.

 

Po uhradení poplatku Vám následne bude vytvorená rezervácia podľa vašich požiadaviek.

V prípade otázok alebo problémov s rezerváciami prosím kontaktujte zodpovedného pracovníka OcÚ.

 

Tel. kontakt na Obecný úrad Kráľovce: 055 / 6958 102

E-mail: obec@kralovce.sk