Rezervácia miestností 101 a 311

Obmedzenie:

10 budúcich rezervácií na zamestnanca ! 

50 budúcich rezervácií pre ElÚ. 

Rezerváciu možno zadať max. 60 dní vopred.

Upozornenie:

Po uplynutí / vymazaní starých rezervácií možno pridať nové.

Duplicitné kontá budú automaticky vymazané spolu s rezerváciami !